PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologie turismu a mobility - seminář - YMA201
Anglický název: The Anthropology of Tourism and Mobility - Seminar
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (18.02.2014)

Seminář do určité míry volně navazuje na přednáškový kurz a zároveň četbou a diskusí nad texty řadu témat rozšiřuje a doplňuje. V semináři bude představen jeden až dva texty každý týden v přibližném rozsahu 20 stran. Součástí semináře bude promítání dvou až tří filmů s tematikou turismu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (07.02.2010)

Viz česká anotace.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (14.02.2017)

Aktivní účast na semináři: 30%

Prezentace textu: 50%

Diskuse k jednotlivým textům: 20%

 

Hodnocení (známka):

1 90-100%

2 60-89%

3 50-59%

4 méně než 50%

 

Poznámky:

1. Četba všech textů, které budou v semináři prezentovány, není povinná. Každý student přečte alespoň jednu čtvrtinu prezentovaných textů (cca 4-5), přičemž se předpokládá, že bude schopen o těchto textech diskutovat. Aktivní diskuse k textům bude součástí závěrečného hodnocení.

2. Po promítnutých filmech rovněž proběhne krátká (cca 15-20 min) diskuse.

3. Samostatná zkouška (ústní zkouška, test apod.) není součástí tohoto kurzu.

4. V případě zájmu může být zaveden ještě kurz Antropologie turismu a mobility-cvičení, jehož náplní by byly minivýzkumy přihlášených studentů (např. sightseeing, Karlův most, lázeňský turismus apod.).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (16.09.2017)

Sylabus seminářů:

 

1. Seznámení s kurzem - stručné představení témat, textů a filmů, které budou v semináři prezentovány, seznámení s cílem kurzu. Každý student si vybere jeden text k následné prezentaci.

 

2. Turismus a globalizace - lokální vs. globální/transnacionální; propojený svět.

Výběr textů:

KEARNEY, M., The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism, in Annual Review of Anthropology, 24, 1995: 547-565.

RITZER, G., Rethinking Globalization: Glocalization/Grobalization and Something/Nothing, in Sociological Theory, 21(3), 2003: 193-209.

WHITE, N. R., WHITE, P. B., Home and Away. Tourists in a Connected World, in Annals of Tourism Research, 34(1), 2007: 88-104.

 

3. Turismus a migrace - rezidenční turismus v Andalusii (Britové); expatrianti; mobilita a sociální sítě.

Výběr textů:

HAUG, B., et al., Little Norway in Spain. From Tourism to Migration, in Annals of Tourism Research, 34(1), 2007: 202-222.

LARSEN, J., URRY, J., AXHAUSEN, K. W., Networks and Tourism. Mobile Social Life, in Annals of Tourism Research, 34(1), 2007: 244-262.

O´REILLY, K., The British on the Costa del Sol. Transnational Identities and Local Communities. London-New York: Routledge, 2000 (3. kapitola: Migration, s. 39-68).

O´REILLY, K., The British... (6. kapitola: The construction of community, s. 118-139).

 

4. Turismus, etnická a národní identita - autenticita a nacionalismus; etnický turismus; europeizace.

Výběr textů:

BORNEMAN, J. FOWLER, N., Europenization, in Annual Review of Anthropology, 26, 1997: 487-514.

BRUNER, E. M., The Maasai and the Lion King: Authenticity, Nationalism, and Globalization in African Tourism, in American Ethnologist, 28(4), 2001: 881-908.

HIWASAKI, L., Ethnic Tourism in Hokkaido and the Shaping of Ainu Identity, in Pacific Affairs, 73(3), 2000: 393-412.

 

5. Turismus, kulturní autenticita a modernita - konstruování domorodého; cestování jako performance; autenticita a invence.

Výběr textů:

ADLER, J., Travel as Performed Art, in The American Journal of Sociology, 94(6), 1989: 1366-1391.

LOGAN, J., Constructing Indigeneity in Argentina: At the Crossroads of Mountaineering, Tourism, and Re-Ethnification, in Journal of Latin America and Caribbean Anthropology, 14(2), 2009: 405-431.

STEINER, Ch. B., The quest for authenticity and the invention of African art, in African Art in Transition. Cambridge: Cambridge University Press, 1994 (5. kapitola, s. 100-129).

 

6. Promítání filmu BALI: MASTERPIECE OF THE GODS (režie: Richard Kiley, 1991, 55 min) - k přednášce 8. Turismus a kultura a semináři 5. Turismus, kulturní autenticita a modernita.

Doporučená četba k tématu:

GEERTZ, C., "Vnitřní konverze" na současném Bali, in Interpretace kultur. Vybrané eseje. Praha: SLON, 2000, 7. kapitola, s. 195-215.

HUSSEY, A., Tourism in a Balinese Village, in Geographical Journal, 79(3), 1989: 311-325.

 

7. Turismus, socialismus a postsocialismus - nacionalismus a postkomunistické Rumunsko; cestování v dobách SSSR; moc, turismus a politika.

Výběr textů:

BRAMWELL, B., MEYER, D., Power and Tourism Policy Relations in Transition, in Annals in Tourism Research, 34(3), 2007: 766-788.

GORSUCH, A. E., "There´s No Place like Home": Soviet Tourism in Late Stalinism, in Slavic Review, 62(4), 2003: 760-785.

MICHAUD, J., TURNER, S., Contending Visions of a Hill-Station in Vietnam, in Annals of Tourism Research, 33(3), 2008: 785-808.

TANASESCU, A., Tourism, Nationalism and Post-Communist Romania: The Life and Death of Dracula Park, in Journal of Tourism and Cultural Change, 4(3), 2006: 159-176.

 

8. Turismus, válka, násilí - turismus za války; turismus a terorismus; kmenové násilí; sociální paměť a turismus.

Výběr textů:

GORDON, B. M., Warfare and Tourism. Paris in World War II, in Annals of Tourism Research, 23(3), 1998: 616-638.

HOSKINS, J., Predatory voyeurs: tourists and "tribal violence" in remote Indonesia, in American Ethnologist, 29(4), 2002: 797-828.

NESS, S. A., Tourism-terrorism: The landscaping of consumption and the darker side of place, in American Ethnologist, 32(1), 2005: 118-140.

WINTER, C., Tourism, social memory and the Great War, in Annals of Tourism Research, 36(4), 2009: 607-626.

 

9. Lokální reakce na turismus - environmentální skupiny, environmentální politika; kulturní rezistence; vnímání krajiny.

Výběr textů:

BRAMWELL, B., Maltese Responses to Tourism, in Annals of Tourism Research, 30(3), 2003: 581-605.

DAUGSTAD, K., Negotiating landscape in rural tourism, in Annals of Tourism Research, 35(2), 2008: 402-426.

MICHAUD, J., A Portrait of Cultural Resistance: The Confinement of Tourism in a Hmong Village in Thailand, in Picard, M., Wood, R. E., eds., Tourism, ethnicity..., 1997 (5. kapitola: s. 128-154.

 

10. Turismus a náboženství - pouť a transnacionální turismus; protestantská pouť a Izrael; posvátné místo a fenomenologie.

Výběr textů:

ANDRIOTIS, K., Sacred Site Experience. A Phenomenological Study, in Annals of Tourism Research, 36(1), 2009: 64-84.

FELDMAN, J., Constructing a shared Bible Land: Jewish Israel guiding performances for Protestant pilgrims, in American Ethnologist, 34(2), 2007: 351-374.

KOSANSKY, O., Tourism, Charity, and Profit: The Movement of Money in Moroccan Jewish Pigrimage, in Cultural Anthropology, 17(3), 2002: 359-400.

 

11. Turismus a ekologie - alternativní turismus; dopady turismu; ekoturismus a autenticita; ochrana životního prostředí a ekoturismus.

Výběr textů:

HARRISON, D., Cocoa, Conservation and Tourism. Grande Riviere, Trinidad, in Annals of Tourism Research, 34(4), 2007: 919-942.

STRONZA, A., Anthropology of Tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives, in Annual Review of Anthropology, 30, 2001: 261-283.

WEST, P., CARRIER, J. G., Ecotourism and Authenticity. Getting Away from It All?, in Current Anthropology, 45(4), 2004: 483-498.

 

12. Extrémní turismus - z Antarktidy na Měsíc; turismus a thanatologie; drogy a turismus.

Výběr textů:

SPENNEMANN, D. H. R., Extreme Cultural Tourism. From Antarctica to the Moon, in Annals of Tourism Research, 34(4), 2007: 898-918.

STONE, P. SHARPLEY, R., Consuming Dark Tourism: A Thanatological Perspective, in Annals of Tourism Research, 35(2), 2008: 574-595.

URIELY, N. , BELHASSEN, J., Drugs and Risk-Taking in Tourism, in Annals of Tourism Research, 33(2), 2006: 339-359.

 

13. Promítání filmu CANNIBAL TOURS (režie: Dennis O´Rourke, 1988, 70 min) - kulturní autenticita; hosté vs. hostitelé; povodí řeky Sepik v Papui-Nové Guineji.

Doporučená četba k tématu:

O´ROURKE, D., On the Making of "Cannibal Tours", 1999, 9 stran.

 

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (14.02.2017)

Seminář je určen přednostně pro magisterské studenty obecné antropologie. Studenti BSHV si mohou kurz zapsat, pokud jeho plnou kapacitu neobsadí magisterští studenti. Na všechny zapsané studenty se ovšem vztahují stejná kritéria atestace (viz Požadavky ke kontrole studia). Pro to, aby si student zapsal tento seminář, není nezbytně nutná účast na předcházející přednášce, ale je přinejmenším doporučená, protože v semináři se budou do značné míry rozebírat podrobněji témata, která budou představena při přednáškách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK