PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická antropologie - YMA09VSB0
Anglický název: Economical Anthropology
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MA09VSB0I
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (06.02.2017)

V první části kurzu se budeme zabývat sociální a kulturní dimenzí výroby, směny, půjčování a spotřeby. Na etnografických příkladech z celé řady oblastí a kontextů, od Madagaskaru, Kuby, Polynésie nebo sovětského Ruska budeme zkoumat hlavní přístupy antropologie k ekonomickému životu. To by nám mělo umožnit si položit i některé velké otázky, na něž jsou známé odpovědi hlavně z ekonomie. Usilují vždy lidé o maximalizaci zisků a akumulaci majetku? Jak lidé rozumí dluhu nebo jiným kulturním transferům? Slouží peníze k racionalizaci směny? Jak vzniká hodnota věcí? V další části zaostříme na diskuse o penězích, peněžních tocích a matériích a budeme se ptát na sociální význam peněz. A v další části bychom se měli podívat na to, co vidí antropologové, když se podívají za kouřovou clonu nesrozumitelných algoritmů, komplexních finančních operací nebo nekonečných derivací na finančních trzích nebo burzách. Přednášku bude následovat seminář, který nám bude sloužit ke společnému čtení a detailnímu rozboru případových studií.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (16.05.2017)

Pro absolvování kurzu je nutná napsat esej v rozsahu 2500-3000 slov na jedno z témat přednášek. Samozřejmě je možné zvolit i vlastní téma. V obou případech je třeba téma konzultovat s vyučujícím. Návrhy témat esejů posílejte v rozsahu odstavce do 26.5. mailem. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK