PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologie migrace a transnacionalismu - seminář - YMA07VSA0
Anglický název: Antropology of Migration and Transnationalism - Seminar
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MA07VSA0I
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

Kurz predstaví základné teoretické koncepty a metodologické prístupy v štúdiu migrácie a trasnacionalizmu. Pomocou kritickej analýzy fundamentálnych textov, komparáciou výskumných projektov,ako i možnosťou konkrétnej účasti na profesionálnych výskumnoch povedie študentov k vlastnej samostatnej práci nad svojimi diplomovými prácami. Doležitou súčasťou výuky bude i problematika aplikovateľnosti / v zmysle aplikovaných sociálnych vied/výsledkov výskumov pre praktické využtie v štátnej sfére, NGO i v medzinárodných organizáciách.
Literatura
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

  • Zoznam odbornej literatúry

Sylabus -
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

1./ Antropológia migrácie-charakteristika objaktu štúdia, základné koncepty, teórie, postavy.

2./ Kvalitatívne metódy a štúdium migrácie / špeciálny fokus na využitie biografických analýz/.

3./ Gender a migrácia.

4./ Postavenie migrantov v ČR / legislatívna situácia, dopady na reálny život/, prehľad súčasného stavu výskumu.

5./ Nacionalizmus a štúdium migrácia.

6./ Koncept transnacionalizmus, jeho kritiky, translokalizmus.

7./Aplikovateľnosť výsledkov výskumov migrácie a trasnacionalizmu.

8./ Etika výskumu migrácie a trasnacionalizmu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

dobrá znalosť anglického jazyka, téma diplomovej práce musí súvisieť s problematikou migrácie a transnacionalizmu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK