PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
"Jiné" a cestopisná literatura - YMA046
Anglický název: "Other" and Travel Literature
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (14.11.2017)

Úvodní část kurzu bude věnována různým konceptům, na jejichž základě se v soudobém bádání analyzuje tzv. alterita (reprezentace "cizího" spoluutvářející "vlastní"). Na pozdějších hodinách budou rozebírány konkrétní texty (např. cestopisy), inscenace cizího, její jazykové a argumentační postupy a možnosti kontextualizace. Kurz bude veden formou semináře, tedy jako diskuse nad odbornými texty o imaginaci "cizího", auto- a heterostereotypech v cestopisné literatuře, orientalismu, imaginární geografii, mental mapping atd. Výběr textů bude studujícím poskytnut na úvodní hodině, jedná se o studie a monografie, které lze uplatnit při státní závěrečné zkoušce při specializaci historická antropologie i při dalších atestacích. Kromě odborných textů je možné připravit si rozbor jakékoliv cestopisné relace či jiného textu produkujícího "cizí", např. v návaznosti na individuální diplomní projekty. V průběhu kurzu lze samozřejmě formulovat i další diplomní projekty. Velmi vítany jsou také referáty o textech s odborným nárokem (např. etnografických, filosofických), v nichž lze tematizovat alteritu. Kurz je povinně volitelný pro studenty a studentky magisterských cyklů obecné antropologie i dalších specializací. Přístupný je také studujícím v bakalářských cyklech.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (14.11.2017)


Podmínkou ke splnění kurzu je aktivní účast na 2/3 hodin a rozbor některého z diskutovaných odborných textů nebo cestopisné relace podle vlastního výběru (přednostně formou ústní prezentace na hodině).
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (14.11.2017)

Rozvrh semestru   ZS 2017/2018

 

10. 10.  Úvodní hodina

 

17. 10  seminář odpadá

 

24.10.  Teorie reprezentace

Stuart Hall, The Work of Representation

Referuje: Karolína Bejdáková

 

 31.10. Orientalismus - rozbor diskusí od 70. let

E. Said, Orientalismus

Referuje: Kristýna Volfová

 

 

Četba: Jan Neruda, Obrázky z ciziny, s. 9-34 + 68-70

 Referuje: Ondřej Fryš

 

 

7. 11.   Okcidentalismus - reprezentace Západu

 

Buruma - Margalit, Okcidentalismus (kapitola Západní město)

Referuje: Tereza Pecháčková

 

Jednopodlažní USA

Referuje:  Veronika Kličková

 

 

14. 11. Věda a alteritní diskursy

Rachael Gilmour, Grammars of Colonialism. Representing Languages in Colonial South Africa

 kap. 3 a 5

Referuje: Renata Jírková (??)

 

Pavel Šebesta, Mezi nejmenšími lidmi světa

Referuje:

 

 21. 11. Pozemský ráj: koloniální reprezentace Pacifiku

Patty O´Brian, The Pacific Muse. Exotic Femininity and the Colonial (s. 213n)

Referuje:  Dagmar Pivoňková

 

James Cook, Cesta kolem světa

Referuje: Adam Petřík

 

 28. 11. seminář odpadá (zahraniční konference)

 

5.12.  Ženský autorský hlas a reprezentace "jiného" (diskuse o "ženských cestopisech")   I

Ruth Jenkins, The Gaze of the Victorian Woman Traveller. Spectacles and Phenomena

Referuje: Tereza Matoušková

 

Pavla Jazairiová, Izrael a Palestina

Referuje:

 

 12.12.  Ženský autorský hlas a reprezentace "jiného" (diskuse o "ženských cestopisech")   II

 

 

 Eliza Bridgman, Daughters of China

Referuje: Anna Chejnová

 

 19.12.

 Společná četba cestopisu

 

 

Ladislav Zibura, 40 dní pěšky do Jeruzaléma (2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán  prací  ZS 2015/2016

 

 

6. 10.  Úvodní hodina

 

13.10. Seminář odpadá (účast na konferenci)

 

20.10.  Teorie reprezentace

Stuart Hall, The Work of Representation

Referuje: Josef Novák

 

27.10.

Věda a alteritní diskursy I

Rachael Gilmour, Grammars of Colonialism. Representing Languages in Colonial South Africa

Referuje:  kap. 3 - Anežka Mejzrová

kap. 5 -  Jakub Jenč

 

Londa Schiebinger, Prospecting for Drugs

Referuje: Jan Voděra

 

3.11.

Věda a alteritní diskursy II

 

Pavel Šebesta, Mezi nejmenšími lidmi světa

Referuje:  Monika Chaloupková

 

J.V. Frič, Indiáni jižní Ameriky (četba str.: 1-57, 73-80,  a fotografie na str. 128+ a 193+)

Referuje: Jan Fuchs

 

10.11.

Orientalismus - rozbor diskusí od 70. let

E. Said, Orientalismus

Referuje: Petr Kempa

 

Četba: Jan Neruda, Obrázky z ciziny, s. 9-34 + 68-70

 Referuje: Natálie Filipcová

 

 

17. 11. státní svátek

 

 

24. 11.

Okcidentalismus - reprezentace Západu

 

Buruma - Margalit, Okcidentalismus (kapitola Mysl Západu)

Referuje: Jana Čermínová

 

Jednopodlažní USA

Referuje:  Zuzana Zelenková

 

1.12.

Pozemský ráj: koloniální reprezentace Pacifiku  I.

Patty O´Brian, The Pacific Muse. Exotic Femininity and the Colonial (s. 213n)

Referuje:  Michaela Plavjaniková

 

Noato Sudo, Nanyo-Orientalism

Referuje: Zuzana Papicová

 

James Cook, Cesta kolem světa

Referuje: Petr Gut

 

8. 12.

Ženský autorský hlas a reprezentace "jiného" (diskuse o "ženských cestopisech")

Ruth Jenkins, The Gaze of the Victorian Woman Traveller. Spectacles and Phenomena

Referuje:  Zuzana Terry

 

Pavla Jazairiová, Izrael a Palestina

Referuje: Markéta Cenkerová 

 

 

15.12.

Alteritní diskursy v raném novověku

Brian Cummings, Animal Passions and Human Sciences: Shame, Blushing and Nakedness in Early Modern Europe and the New World 

Referuje: Libor Houha

 

 

Anna Suranyi, Virile Turks and Maiden Ireland: gender and National Identity in Early Modern English Travel Literature

Referuje:  Jan Potoček

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 10.  Úvodní hodina

 

8. 10.

Teorie reprezentace

Stuart Hall, The Work of Representation

Referuje: Jan Šťástka

 

15. 10.

Orientalismus - rozbor diskusí od 70. let

E. Said, Orientalismus

Referuje: Anna Stiborová

Četba: Jan Neruda, Obrázky z ciziny, s. 9-34 + 68-70

 

22. 10. Seminář odpadá (účast na konferenci)

 

29. 10.

Věda a alteritní diskursy

 

Rachael Gilmour, Grammars of Colonialism. Representing Languages in Colonial South Africa

Referuje: Jan Škrob

 

Pavel Šebesta, Mezi nejmenšími lidmi světa

Referuje:  Alžběta Wolfová

 

 

5. 11.

Pozemský ráj: koloniální reprezentace Pacifiku 

Patty O´Brian, The Pacific Muse. Exotic Femininity and the Colonial

Referuje: Eliška Ručková

 

James Cook, Cesta kolem světa

Referuje: Radka Mičunková

 

12. 11. Seminář odpadá (účast na konferenci)

 

19. 11.

Okcidentalismus - reprezentace Západu I.

 

Buruma - Margalit, Okcidentalismus (kapitola Západní město)

Referuje: Zuzana Hájková

 

Buruma - Margalit, Okcidentalismus (kapitola Hněv Boží)

 

Referuje: Adam Dlabola

 

 

26. 11.

Okcidentalismus - reprezentace Západu II.

 

Jednopodlažní USA

Referuje:  xxx

 

 

3. 12.

Ženský autorský hlas a reprezentace "jiného" (diskuse o "ženských cestopisech")

 

Ruth Jenkins, The Gaze of the Victorian Woman Traveller. Spectacles and Phenomena

Referuje: Tereza Holíková

 

Sara Mills, Gender and Colonial Space

Referuje: Marianna Kočí

 

 

10. 12.

Alteritní diskursy v raném novověku I.

 

Brian Cummings, Animal Passions and Human Sciences: Shame, Blushing and Nakedness in Early Modern Europe and the New World 

Referuje: Kateřina Sváčková

 

Cortéz a další cestopisy o "Novém Světě"

Referuje: Karolína Tomešová

(soubor: Aztékové)

 

 

17. 12.

Alteritní diskursy v raném novověku II.

Anna Suranyi, Virile Turks and Maiden Ireland: gender and National Identity in Early Modern English Travel Literature

Referuje: Petr Wohlmuth

 

Četba: Antialkorán (oba soubory)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie "cizího", ZS 2011/2012

 

4. 10. úvodní hodina

 

11.10. orientalismus (společná četba E. Saida), rozbor diskusí o orientalismu od 70. let (L. Storchová); raně novověký orientalismus  (Antialkorán Václava BUdovce z Budova, referuje Ondřej Fiedler)

 

18. 10. výuka odpadá kvůli konání SZZK

 

25. 10. Reflexe Orientu: nacionální a koloniální ideologie

 

Anna Suranyi, Virile Turks and Maiden Ireland: gender and National Identity in Early Modern English Travel Literature (Lucie Marková)

Četba: Kramérius, Arabia (Jiří Fialka)

 

1. 11. Věda a alteritní diskursy

 

Rachael Gilmour, Grammars of Colonialism. Representing Languages in Colonial South Africa (Jiří Fialka)

Četba: Pavel Šebesta, Mezi nejmenšími lidmi světa (Zuzana Schreiberová)

 

8.11. Ženský autorský hlas a reprezentace "jiného" (diskuse o "ženských cestopisech") I.

 

Ruth Jenkins, The Gaze of the Victorian Woman Traveller. Spectacles and Phenomena (Kateřina Formánková)

Sara Mills, Gender and Colonial Space (Tereza Virtová)

 

Četba: Derek Prince, Setkání v Jeruzalémě (Tereza Virtová)

 

15. 11. Ženský autorský hlas a reprezentace "jiného" (diskuse o "ženských cestopisech") II.

 

 

Četba: Ilona Borská, Doktorka z domu Trubačů (Kateřina Formánková)

Ettore Biocca, Sama mezi Indiány (Vendula Burgrová)

 

22. 11. Pozemský ráj: koloniální reprezentace Pacifiku

 

Patty O´Brian, The Pacific Muse. Exotic Femininity and the Colonial (Petra Kučerová)

Četba: James Cook, Cesta kolem světa

 

29. 11. Okcidentalismus a kritika západního města

Buruma - Margalit, Okcidentalismus (kapitola Západní město) (Vlasta Stulíková)

Četba: Vlasta Stulíková

 

6. 12. Okcidentalismus - reprezentace "jiného" ve východoevropských cestopisech I

 

Buruma - Margalit, Okcidentalismus (kapitola Mysl Západu)

Četba: Illia Meliashkevich

 

13. 12. Okcidentalismus - reprezentace jiného ve východoevropských cestopisech II

 

Wendy Bracewell, The limits of Europe in East European Travel Writing (Illia Meliashkevich)

Četba: Lucie Marková

 

20. 12. Alteritní diskursy ve středověké literatuře

 

Jesus Montano, Sir Growther: Imagining Race in the Late Medieval England (Michal Lehečka)

Četba: Mandevilla (Michal Lehečka)

 

3. 1. 2012 Alteritní diskursy v raném novověku

 

 

Arno Strohmeyer, Wahrnehmungen des Fremden, Differenzerfahrungen von Diplomaten im 16. und 17. Jahrhundert (Zuzana Schreiberová)

Brian Cummings, Animal Passions and Human Sciences: Shame, Blushing and Nakedness in Early Modern Europe and the New World  (Ondřej Fiedler)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie "cizího", LS 2009

úterý 24.2. úvodní hodina, rozdělení referátů a prezentací

úterý 3.3. společná četba vybraných kapitol z E. Saida, Orientalismus (kopie v šanonu); rozbor diskusí o orientalismu od 70. let (L. Storchová)

úterý 10.3. prezentace: biblická topografie a imaginace orientálního cizího v českých cestopisech raného novověku (L. Storchová)

úterý 17.3. prezentace Míši Vosobové (Sara Mills, Gender and Colonial Space) a Ireny Boušové (Jesusu Montano, Imagining Race in Late Medieval England)

úterý 24.3. prezentace Vaška Koziny: diskursy kanibalismu a conquista (Léry, Montaigne, atd. + články interpretující Montaigne: M. De Certeau, případně C. Freccero) + intelektuání legitimizace koloniální expanze, prezentace Vojtěcha Tomáška: Andrew Fitzaurice, Humanism and America, an Intellectual HIstory of English Colonisation 1500-1625

úterý 31.3. prezentace Martina Veselého (Mitsch, Körper als Zeichenträger) a Katky Horské (kapitola z O´Brien, Pacific Muse) + společné čtení: Cookovy deníky o pacifické sexualitě a feminitě

úterý 7.4. prezentace M. Vávrové: I. Buruma, A. Margalit, Okcidentalismus  (kapitola o Rusku); prezentace Stsiapana Stureiky, kapitola o repezentacích západního města; Alena Paddubsaya, kapitola o islámské kritice Západu + společné čtení - reprezentace Západu v ruské klasice (Stureika, Paddubskaya)

úterý 14.4. hodina odpadá

úterý 21.4. prezentace Kataríny Čulákové (Zemon Davis, Non-European Stories, European Listeners), společné čtení a interpretace Mandevilly (M. Veselý)

úterý 28.4. balkanismus: Klusáková - Sobotková, Oriental or European Identity? Modernisation and Bakan Towns in Czech Popular Discourse + společné čtení a interpretace Draculy (K. Čuláková); prezentace: Eduard Feuereis: Rachael  Gilmour, Grammars of Colonialism, Representing Languages in Colonial South Africa

úterý 5.5. prezentace Ireny Boušové (cestopisy 19. století, Jan Neruda, Obrázky z ciziny); společné čtení - Budovec, Antialkorán (Vojtěch Tomášek), turcika a imaginace tureckého "cizího" v českých zemích v raném novověku

úterý 12.5. vědecký diskurs a utváření cizího: společné čtení a interpretace spisu P. Šebesty a S. Lvové, Mezi nejmenšími lidmi světa, 1959 (Katka Horská)

úterý 19.5. legendy o Amazonkách společná četba kapitol z knihy J. Komorovského, Amazonky, mýty a legendy o vláde žien, 1983 (M. Vosobová); M. Vávrová (TGM, Evropa a Rusko)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK