PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář pro filozofickou antropologii - YMA035
Anglický název: Thesis Preparation for Philosophical Anthropology
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:20 / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Záměnnost : YMA16VSLI, YMA24VCLI, YMA24VCZI, YMA25VCLI, YMA26VCLI
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (19.08.2015)

Seminář je určen pro studující prvního a druhého ročníku magisterského studia filosofické antropologie a zároveň pro studující doktorského studia filosofické antropologie. Jeho smyslem je prezentovat a společně diskutovat témata diplomových a disertačních prací jednotlivých studujících formou jejich prezentací. Každý vyučující vypisuje seminář určený pouze pro své svěřence. Od zimního semestru 2015/16 nebude probíhat pravidlená kontaktní výuka, nýbrž jednou za každý měsíc bude každý studující povinen dostavit se na konzultaci ke svému vedoucímu diplomní či doktorské práce. Konzultační hodiny doc. Aleše Nováka určené výhradně diplomním a doktorským pracem je v pátek od 9.30 do 11.00 na Veleslavíně v místnosti C016.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (12.02.2015)

1. Příklady recentně zadaných a obhájených diplomových prací:

 

1) Subjektivita: Hegel a Lévinas

2) Nietzscheho pojetí tělesnosti

3) Schopenhauer a Nietzsche o člověku

4) Dostojevskij a Nietzsche o člověku

5) Nietzsche a fenomén

6) Problém tvořivosti v Nietzscheho myšlení 

7) Filosofie fotografie

8) Nástroje a lidské bytosti. Svoboda a limity univerzálního darwinismu

9) Znamení moci: Zahradníček a Max Picard

10) K filosofickému vztahu soucitu a svobody

 

 

2. Doporučená témata diplomových prací ke zpracování:

 

1) Myšlení a smyslovost: Filosofie konkrétního člověka (Hegel, Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche, Lévinas, Merleau-Ponty)

2) Druhý život "subjektu" (Hegel, Sartre, Lévinas)

3) Filosoficko-antropologické určení zla (sv. Augustin, J. Böhme, Leibniz, Kant, Schopenhauer, Schelling, Heidegger)

4) Imaginace a mysl. Britská tradice v diskusi s "karteziány" (Hobbes, Berkeley, Locke, Hume v diskusi s Descartesem a Leibnizem)

5) Smrt přírody v novověké filosofii? (Fr. Bacon, Descartes, Spinoza, Hobbes, Berkeley, Kant)

6) Étos kritiky ve filosofii 19. století (Schelling, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard, Nietzsche)

7) Tělesnost v raně-novověké filosofii (Descartes, Hobbes, Spinoza, Berkeley)

8) Negativita moderny: Filosofické určení funkce nicoty (Hegel, Nietzsche, Heidegger, Sartre)

9) Mizení času, prostoru a těla v práci (Hegel, Marx, Heidegger, Lévinas, Arendtová)

10) Role umění a uměleckého díla ve filosofii 20. století (s důrazem na to, proč je moderní filosofie posedlá sochařstvím a hudbou?) (Nietzsche, Benjamin, Heidegger, Adorno, Kandinskij, Klee, Moholy-Nagy)

11) Antropologické mýty ve filosofii (Platón, Corpus hermeticum, Vitruvius, Titus Lucretius Carus, Augusinus Aurelius, G. Pico della Mirandola, Thomas Hobbes, John Milton, J.-J. Rousseau, John Locke, Bernard Mandeville, Nietzsche v 1. pojednání "Genealogie morálky")

12) Nepřátelství jako definice lidství (Hegel, Hobbes, Marx, Nietzsche, Schmitt, Lévinas)

13) Skepse jako metoda nového věku (Descartes, Hobbes, Hume, Kierkegaard, Nietzsche)

14) Kýč ve filosofii (Husserl, Heidegger, Sartre, Camus, Lévinas, Adorno, Nietzscheho "Zarathustra")

15) Fantasia - imaginatio - představivost (Aristotelés, Descartes, Spinoza, Berkeley, Leibniz, Hume, Kant)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK