PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologie migrace a transnacionalismu - YMA009
Anglický název: The Anthropology of Migration and Transnationalism
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Jana Fikejsová (15.11.2017)

Kurz představí zásadní způsoby nahlížení na migraci z pohledu současného bádání v sociální antropologii. V kurzu se zaměříme na epistemiologická, etická a metodologická specifika a limity výzkumu migrace, sociální organizaci migrace a aktérských praktik, vztah moci a migrace a praktik disciplinace migrantů, konstrukci politik migrace, politickou ekonomii čekání a redefinici konceptu hranic. Speciální pozornost budeme věnovat také problematice prekarizace práce migrantů, intersekční perspektivě a globalizaci péče a sociálních práv. Na základe četby a přednášek budeme diskutovat specifika dynamiky současné pracovní a nucené migrace do EU a České republiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK