PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář pro sociální a kulturní antropologii - YMA004
Anglický název: Thesis Preparation for Social and Cultural Anthropology
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (50)
letní:neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Záměnnost : YMA16VSLI, YMA17VSZI, YMA24VCLI, YMA24VCZI, YMA25VCLI, YMA26VCLI
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (24.03.2017)

Diplomní seminář představuje jedinečnou formu kolektivní produkce znalostí. Poznávání výzkumů kolegů vede k poučené formulaci vlastních badatelských otázek a výzkumných postupů. Stejně tak kritická odezva od kolegů napomáhá ke tříbení vlastních názorů a poskytuje neocenitelnou oporu při finalizaci výzkumných závěrů a jejich reprezentaci. Diplomní seminář má za cíl tento ideál naplnit tím, že přivádí ke stolu studenty v různé fázi jejich výzkumné aktivity: ty, kteří právě hledají vlastní zaměření a terén, a ty, kteří již pracují na svých diplomových pracích.--------------- LS 2016/2017 - PARALELKA T. STOCKELOVE: SETKANI BUDOU PROBIHAT V NASLEDUJICICH TERMINECH, A TO FORMOU DISKUZE NAD TEXTY 10/3 Flyvbjerg; 24/3 Berdahl; 7/4 Freidberg; 21/4 Mol et al; 5/5 Schmidt; 19/5 Konopásek. STUDUJICI VZDY NEJPOZDEJI V UTERY PRED PATECNIM SETKANIM ZASLOU VYUCUJICI ANOTACI TEXTU A UVAHU V ROZSAHU 1-2 ODSTAVCE, KDE TEXT VZTAHNOU KE SVE VLASTNI DIPLOMOVE PRACI. PODMINKOU PRO ABSOLVOVANI KURZU JE: VCASNE A KVALITNE ZPRACOVANE ODEVZDANI VSECH ANOTACI, MAX 1 NEOMLUVENA ABSENCE (DOLOZENE OMLUVENE ABSENCE MUSEJI BYT VYUCUJICI NAHLASENY PREDEM).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Schreiberová (17.02.2013)

Yasar Abu Ghosh
Marginalita a způsoby rezistence

Stát, moc a produkce občana

Sociální rámce paměti a zapomnění

Způsoby přežití a jiné "okrajové" ekonomické aktivity

Romové v Evropě

Tereza Stockelová

Kriticka studia kapitalismus (prace, odbory, finanční trhy, apod.)

Sociální hnutí, občanská participace

Společnost a příroda, ekologické spory

Studia vědy a technologií

Zdraví, nemoc a medicína

Markéta Vaňková
Politiky identit

 • Konstrukce etnických identit : etnorevitalizační hnutí, elity a aktivisté, etnopolitická hnutí menšin
 • Vytváření lokálních a regionálních identit, vztah k místu (?place x space")
 • Hledání "evropské identity" - Euro-unijní politiky identity
 • Reemigrace do ČR - hledání "kořenů", integrační praktiky, instituční rámce
 • Zkoumání hranic a příhraničí
 • Každodenní praktiky, spojené s překračováním hranic a/nebo životem v pohraničí
 • Ustavování a vyjednávání významů vnitřní a vnější hranice EU, procesy evropeizace
 • Přeshraniční regiony EU, euro/mikroregiony

Areál: Bulharsko, Makedonie

Marek Halbich
1. Etnografie řeči/komunikace; jazyk, moc, ideologie, identita a reprezentace - např. code switching; diglosie; jazykové plánování; jazyková rezistence a vzpoura apod. - příklad výzkumu: konkrétní lokální jazykové společenství (např. baskičtina vs. španělština v Baskicku nebo Navaře, katalánština vs. španělština v Katalánsku, vlámština vs. francouzština/valonština v Belgii, ruština vs. lotyština v Lotyšsku, romština vs. čeština v ČR atd.).

2. Postidentitární mobilita v globálním věku - globální nomádství (neonomádství) jako výraz postidentitární mobility; expresívní expatriace, (hyper)mobilita a marginalizace; turismus, kontrakultura a sex; kontrakultura a komodifikace; turismus, globalizace a kulturní změna atd. - příklad výzkumu: rezidenční turismus (mobilita) v Andalusii, kulturní a etnická změna např. na Ibize, řeckém ostrově Symi, rezortní turismus v ČR (Lipno) apod.

3. Turismus a náboženství - náboženský turismus jako výchovně vzdělávací zážitek; putování (poutnictví) a paměť; sakrální vs. profánní a turistická místa; poutnictví jako postmoderní virtuální cestování apod. - příklad výzkumu: poutní kostel Pražského Jezulátka, pouť do Lourd apod.

4. Spotřeba, globalizace, lokální vědění - ekologie a globální spotřební kultura; ekoturismus a životní prostředí; environmentalistické reprezentace lokálního (nativního) vědění; moc a environmentální vědění; zemědělské společnosti a globální environmentalismus apod. - příklad výzkumu: ekvádorský prales, altiplano kolem jezera Titicaca v Peru nebo v Bolívii, tyrolská údolí apod.

5. Industriální společnost, sociální změna a sportovní kultura - sociální stratifikace a sociální rozdíly ve sportu; sport a socializace; sport a národní/regionální/lokální identity; globalizace, postmodernita a sport apod. - příklad výzkumu: gender a extrémní sporty, fanouškovství a skupinová socializace, sport jako rituál apod.

6. Indiáni v Latinské Americe v měnícím se světě (Mexiko, Guatemala, Peru, Ekvádor, Paraguay apod.).

Petra Ezzeddine
 • antropológia migráce a transnacionalizmu

 • gender v migrácii
 • transnacionálne siete starostlivosti
 • globalízácia starostlivosti /o deti a starších ľudí)
 • pomocnice v domácnosti /tzn. domestic workers najmä au-pair)
 • transnacionálne konštrukcie materstva a otcovstva (tzv. elestic motherhood)
 • genderové geografie moci (zmeny genderových rolí a hierararchií v procese migrácie)

Metodologie: etnografie, biografické a narativné interview, multisided research, matarial culture)

Areál: Stredná Európa, Blízký Východ (najmä Libanon a Izrael)

Tomáš Samek

poetická funkce a politika

indexikalita

komunikace a sociokulturní identity

proměny diskursivního řádu

metapragmatická sebereflexe a limity vědomého

média a sociální sítě

komunikativní strategie kontaktu

veřejný prostor jako sémiotická aréna

jazyk a morálka

jazyk a náboženství/spiritualita

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (20.06.2012)

Diplomní seminář je povinný pro studenty diplomní specializace socio-kulturní a lingvistická antropologie, a to po celou dobu
dvouletého studia. V prvním semestru studia se koná společný seminář, který studenty/ky seznámí s náležitostmi
výzkumného designu, s možnostmi získání grantových prostředků a vytváření grantových žádostí. V následujících třech
semestrech si student/ka může vybrat seminář, vedený jedním z členů katedry, kteří vypisují témata diplomových prací.
Hlavní náplní semináře je práce nad diplomovými pracemi a výzkumnými projekty k diplomovým pracím v různých fázích
jejich vývoje. Studenti/ky v druhém semestru by měli/y na jeho konci mít již vypracovaný detailní projekt výzkumu,
studenti/ky v dalších semestrech by měli/y na semináři postupně prezentovat výstupy ze svých výzkumů a jednotlivé
kapitoly diplomových prací (detailní náplň semináře a jeho organizaci si dále stanoví každý vyučující sám).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK