PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie a metody sociokulturní a lingvistické antropologie - YM4A1A13
Anglický název: Theories and Methods in Sociocultural and Linguistic Anthropology
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YM4A1A09
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Prerekvizity : YMAS200LI, YMA007
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (18.06.2014)
Státní závěrečná zkouška je koncipována jako ústní zkouška, v níž student prokazuje orientaci v hlavních oblastech specializace, které jsou zastoupeny v náplni kurzů, nabízených v rámci studijního programu. Nicméně definice těchto oblastí není paralelní s jednotlivými kurzy. Naopak se snaží formulovat transverzální témata napříč všemi kurzy. Zkouška probíhá formou ústní prezentace 1. vybraného "profilového" tématického okruhu studentem, 2. ověřováním znalostí v rozsahu povinné literatury k jednomu z ostatních tématických okruhů. Jedná se zároveň o státní závěrečnou zkoušku, která je povinná pro všechny studenty oboru bez ohledu na jejich diplomní specializaci. Završuje studium povinné specializace sociokulturní a lingvistická antropologie v rámci studijního programu. Konstrukce tématických okruhů bere tyto okolnosti v potaz.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK