PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obhajoba diplomové práce - YM4A1004
Anglický název: Thesis Defence
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Dipl [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YM4A1004
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (28.06.2011)
Obhajoba diplomové práce, kterou studenti píší pod vedením členů katedry nebo externích spolupracovníků. U obhajoby se hodnotí zejména tyto schopnosti, prokázané při psaní práce i během obhajoby: samostatná práce, znalost literatury k tématu, příprava vlastního projektu výzkumu, provedení sběru dat a jejich zpracování a interpretace, schopnost jasně strukturovat odborný text, odkazování na použitou literaturu a další zdroje, představení výsledků diplomové práce v krátkém veřejném vystoupení, schopnost vypořádat se s námitkami, formulovanými v oponentských posudcích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK