PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doctoral Seminar II. - YDSEA004
Anglický název: Doctoral Seminar II.
Zajišťuje: Doktorský program Sémiotika a filozofie komunikace (24-DSFK)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/8, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JAJE (19.09.2019)
Studenti v rámci doktorského semináře prezentují alespoň jednou během každého akademického roku po celou dobu svého studia výsledky svého doktorského výzkumu. Postupně představují projekt a teze disertační práce, diskutují zvolenou metodologii a teoretický rámec, seznamují s dílčími a závěrečnými výsledky. Seminář probíhá interaktivní formou za aktivní účasti všech doktorských studentů oboru a pod vedením některého z vyučujících.
Metody výuky
Poslední úprava: JAJE (19.09.2019)

Seminár sa  koná  raz za tri týždne, vždy vo štvrtok od 18h v seminárnej miestnosti NTK. 

 

Plán prezentácií textov na seminári v šk. roku 2013/2014

1./ 24.10. -  prezentácia Vladimír Černý  

2./ 14.11. - prezentácia Michal Karľa 

3./ 5. 12. - prezentácia Štěpán Pudlák

4./ 9. 1. -  prezentácia Tereza Sluková 

5./ 27. 2. -  prezentácia Tomáš Kladný 

6./ 20. 3. - prezentácia Martina Labaiová 

7./ 10. 4.- prezentácia  Martin Charvát 

8./ 22. 5.-  prezentácia Emília Jarošová

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JAJE (19.09.2019)

Atestační podmínky:

1. Pravidelná účast na semináři.

2. Prezentace své práce v semináři.

3. Předložení dohodnutého vlastního textu.

Sylabus
Poslední úprava: JAJE (19.09.2019)

Seminář probíhá interaktivní formou za aktivní účasti všech doktorských studentů oboru a pod vedením některého z vyučujících.

Studenti v doktorském semináři rozvíjejí schopnost prezentovat vlastní vědeckou práci na veřejném fóru a osvojit si vhodnou formu představení jejích výsledků. Kurz studentům poskytuje kritickou zpětnou vazbu pro jednotlivé kroky jejich doktorského výzkumu a přípravy disertační práce. Slouží také k osvojení a procvičení základních dovedností nezbytných pro psaní disertační práce: bibliografické odkazy, etické otázky vědecké práce, písemná prezentace výsledků, různé žánry odborných textů, strukturace textu, časové plánování práce. Vedle toho je smyslem semináře kultivace schopností potřebných k účasti na odborné diskusi, cvičení v dovednosti představovat a hájit vlastní názory na základě přesvědčivé a odborně podložené argumentace a podpora otevřeného postoje k jiným disciplinárním a metodologickým perspektivám.

Základní odborná literatura
Mcmillan K. - Weyers J. How to Write Dissertations & Project Reports. Upeer Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-273-72693-7.

Punch, F. Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7.

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK