PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Terminologický seminář - YDSE001
Anglický název: Terminology Seminar
Zajišťuje: Doktorský program Sémiotika a filozofie komunikace (24-DSFK)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JAJE (23.05.2013)
Kurs seznamuje přednáškovou formou s následnou diskusí se základní terminologií filosofie a sémiotiky, počínaje historickým vývojem a konče shrnutím požadavků na disertační práci obecně s přihlédnutím k vymezení hranic a specifik oboru.
Sylabus
Poslední úprava: JAJE (23.05.2013)

Cíle semináře:

Určit charakter vědecké metody poznávaní, specifikovat metody a argumentační postupy humanitních a sociálních věd; vymezit charakter vědeckého jazyka, jeho vztah k referenci a pojmům.

Ukázat sémiotické aspekty vztahu mezi výrazem a jeho významem.

Uvést do specifických problémů sémiotické terminologie.

Vymezit anglické, francouzské a německé ekvivalenty základních termínů, používaných v současné sémiotice a filosofii komunikace.

Určit pojmový a terminologický základ pro filosofické uchopení zvoleného problému disertační práce.

Základní odborná literatura

Tugendhat, E. - Wolf, U. Logicko- sémantická propedeutika. Praha: Rezek, 1997. ISBN 80-86027-02-3. Hawkes, T. Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host, 1999. ISBN 80-86055-62-0. Ducrot, O. - Todorov, T. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris: Seuil, 1972. ISBN 978-2-02-038181-9. Angl. překlad: Encyclopedic Dictionary of the Science of Language. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1983. ISBN 978-0-8018-2857-7.

Doporučená odborná literatura
Amossy, R. L´argumentation dans le discours. Paris: Nathan, 2000. ISBN: 978-2-09-190824-3. Follesdal, D. - Walloe, L. - Elster, J. Rationale argumentation. Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1986. ISBN: 978-3-11-011075-3. Glymour, C. Thinking Things Through. Massachusetts Institute of Technology, 1993. Rey-Debove, J. Lexique. Sémiotique. Paris: PUF, 1979. ISBN: 978-2-13-036116-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK