PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní metody sociologického výzkumu - YDS013
Anglický název: Qualitative Methods of Social Research
Zajišťuje: Doktorský obor Environmentální studia (24-DES)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2012 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (20.06.2012)

Seminář se zabývá základními paradigmaty výzkumu v sociálních vědách, metodologickými pojmy a úskalími výzkumu a uvádí přehled technik sběru dat. Věnuje se rozdílům mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem a možnostem jejich komplementárního využití. Všechny koncepty a techniky jsou vykládány s využitím příkladů konkrétních výzkumů a seminář tak studenty seznamuje i s výzkumy a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Andrea Miklošová (19.10.2010)

Osnova a instrukce:
Blokový seminář probíhající ve 4 termínech:

24.11.2009 Út 17:00-18:30 Teoretický úvod do problematiky (Doc. RNDr. Jan Hendl, CSc.)

27.11.2009 Pá 13:00-15:00 How to do general or basic qualitative research (Dr. Donald Roberson)

See instructions below

28.11.2009 So 10:00-12:00 a 13:00-15:00 How to do general or basic qualitative research (Dr. Donald Roberson) - pokračování

Instructions:

1. Please read the attached document about Qualitative research

2. Please read the attached chapter 19 from Thomas, Nelson, Silverman book

3. Come to class with a proposal of some qualitative research you would like to make - have a purpose of the study - the research questions - and the methodology

4. Be prepared to conduct one interview between classes on Friday and Saturday based on this information

5. We will analyze the interviews on Saturday

28.5.2010 12:30-17:00 Čtení a psaní studií z kvalitativního výzkumu (Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová)

Základní literatura:
ROBERSON, Donald. Qualitative research. Report. 2005.

THOMAS,Jerry R., NELSON, Jack K., SILVERMAN, Stephen J. Research methods in physical activity. Champaign : Human Kinetics, 2005. Chapter 19, Qualitative research methods

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2002. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7.

SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. 1. vyd. Bratislava : Ikar, 2005. 327 s. ISBN 80-551-0904-4.

STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet M. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Boskovice : Albert, 1999. 169 s. ISBN 80-85834-60-X.

Biograf : časopis pro kvalitativní výzkum. Dostupný z WWW: . ISSN 1211-5770.

HENDL, Jan., Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, Předmluva, kapitoly 1-6, 12-13.

COFFEY, Amanda, ATKINSON, Paul. Making sense of qualitative data : complementary research strategies. Thousand Oaks : Sage Publications, 1996. 206 p. Kapitoly: 5. Writing and represenation; 6. Beyond the Data; 7. Complementary Strategies of Computer-Aided Analysis, 8. Coda

KLVAČ, Pavel. Bažina a mokřad - dvě tváře divočiny. Biograf (2003), 30, 55 odst.

Doporučená literatura:
BRYMAN, Alan. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004. 608 s. ISBN 978-0199264469

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK