PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminar on Methodology II. (Methodology of Empirical Research on Civic Sector) - YDOA002
Anglický název: Seminar on Methodology II. (Methodology of Empirical Research on Civic Sector)
Zajišťuje: Doktorský program Studia občanského sektoru (24-DSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/8, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Anotace -
Předmět formou seminářů prohlubuje znalosti o vybraných metodologických tématech. Obsah kurzu reaguje na aktuální podané disertační projekty. Na začátku semestru je v diskusi se studenty stanoven seznam 2-3 témat, na která se seminář zaměří. K tématům je stanoven seznam doporučené literatury (odborné články, učebnice, výzkumné zprávy); jsou stanoveny cíle četby pro část vedenou formou samostudia a diskusní otázky pro semináře; je stanoveno zadání pro písemné referáty. Studenti se přihlásí podle své volby k tématům, na kterých se budou v průběhu semestru aktivně podílet (četba, psaní, prezentace, diskuse); ostatním tématům se věnují v pasivnější rovině (částečně četba, diskuse). Cílem práce na tématech je mj. seznámit studenty s relevantními způsoby argumentace a zdokonalit kritickou četbu a práci s odborným (výzkumným či metodologickým) textem. Příklady témat: Případová studie – její specifika, možnosti a limity Kritická analýza diskurzu (koncept diskurzu, techniky analýzy) Zakotvená teorie ve 21. století – podstata, vývoj, techniky, reflexe Biografický výzkum – jeho specifika, možnosti a limity Fokusní skupina jako metoda sběru dat a zároveň jako metoda emancipace účastníků Kvantitativní výzkum ve studiu sociální změny (design výzkumu, otázka kauzality, sběr a analýza dat) Proces operacionalizace (techniky, příklady, metodologické otázky) Evaluační výzkum: kvantitativní, kvalitativní i „politické“ aspekty Specifika práce s existujícími statistikami a dalšími sekundárními daty ve vztahu k občanskému sektoru Mezinárodní indexy občanské společnosti – jejich metodologie, kritika a možnosti využití Analýza asociace mezi proměnnými a testování hypotéz
Poslední úprava: FEJFAPET (27.03.2018)
Sylabus
Povinná literatura:
ARNEY, William Ray. Understanding Statistics in the Social Sciences. New York: W.H. Freeman and Company, 1990. 524 s. ISBN 0-7167-2006-X .

CHARMAZ, Kathy. Constructing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage, 2006. 208 s. ISBN 13-978-0-7619-7352-9.

MILES, Matthew B. - HUBERMAN, A. Michael. An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. Thousand Oaks: Sage, 1994. 346 s. ISBN 9-7808-0395-5400.

PETRUSEK, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum. 1993. 204 s. ISBN 80-7066-799-0.

SINGLETON, Royce A. Jr. - STRAITS, Bruce C. Approaches to Social Research. New York, Oxford: Oxford University Press, 2005. 620 s. ISBN 0-19-514794-4.

STRAUSS, Anselm - CORBINOVÁ, Juliet. - JEŽEK, Stanislav. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy, techniky, metody zakotvené teorie. Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999. 196 s. ISBN: 80-85834-60-X.

YIN, Robert K. Case study research: design and methods. Beverly Hills: SAGE, 1984. 160 s. ISBN:0-8039-2058-X.

Doporučená literatura:
FAIRCLOUGH, Norman. Analysing Disourse: Textual analysis for social research. New York: Routledge, 2003. 270 s. ISBN 0-415-25893-6.

DENZIN, Norman K. - LINCOLN, Yvonna S. (eds.). Collecting and Interpreting Qualitative Materials. 3rd edition. Los Angeles: Sage, 2007. 712 s. ISBN 1412957575.

BRYANT, Antony - CHARMAZ, Kathy (eds). The SAGE Handbook of Grounded theory. London: Sage, 2007. 623 s. ISBN 978-1-84920-478-1.

HUCK, Schuyler W. Reading statistics and research. New York: Pearson, 2008. 544 s. ISBN 0205510671.

SHELDON, Eleanor H. B. - MOORE Gilbert E. Indicators of social change: concepts and measurements. New York: Russel Sage Foundation, 1968. 822 s. ISBN 87154-771-6.

ROSSI, Peter H. - LIPSEY, Mark W. - FREEMAN, Howard E. Evaluation: A Systematic Approach. 7th edition. London: SAGE, 2004. 471 s. ISBN 0-7619-0894-3.

Poslední úprava: FEJFAPET (27.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK