PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Scientific methods and preparation of the research project methodology - YDLA013
Anglický název: Scientific methods and preparation of the research project methodology
Zajišťuje: Doktorský program Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Anotace -
Student absolvuje kurz/kurzy vědecké metodologie po konzultaci se školitelem tak, aby to odpovídalo zaměření jeho disertační práce. Cílem předmětu je prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metod vědecké práce, a to jednak na základě prezentace stěžejních výzkumů významných badatelů z oblasti gerontologie od nás i ze zahraničí. Výstupem (kontrolou) je zpracování metodiky disertační práce. Vědecké metody a příprava metody výzkumného projektu Vyučující: Michal Šteffl, Iva Holmerová, Dana Hradcová KONTROLA. – Písemná práce IV: Vypracování metodiky vědeckého projektu. Příprava vědecké prezentace I – článku, kapitoly, posteru (další povinnosti) Vyučující: Michal Šteffl, Hana Vaňková, Jan Horský KONTROLA: Publikace I (článek uplatnitelný v RIV ) Publikace II (článek prezentující výsledky vlastního výzkumu v relevantním časopise s definovaným IF dedikovaný fakultě eventuálně příslušným grantům fakulty)
Poslední úprava: FEJFAPET (23.03.2018)
Sylabus
Povinná literatura:

1. BRYMAN, Alan. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 978-01-992-6446-9

2. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha, Portál, 2005, s. 19-63, 103-190. ISBN 80-736-7040-2

3. HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha, Portál, 2009, s. 17-89. ISBN 978-80-7367-482-3

4. OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. 1. vyd. Praha, Karolinum, 2010, 156 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 42. ISBN 978-80-246-1609-4.

5. COHEN, Emma. Anthropology of knowledge. Journal of the Royal Anthropological Institute, 2010, 193-202. doi:10.1111/j.1467-9655.2010.01617.x

6. RVVI. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013. Praha, Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2014. ISBN 978-80-7440-086-5

Poslední úprava: FEJFAPET (23.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK