PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Státní doktorská zkouška - studia dlouhověkosti - YDL998
Anglický název: State Doctoral Examination
Zajišťuje: Doktorský obor Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)
Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou, která ověří rozsah a hloubku znalostí, dovedností a kompetencí, získaných v průběhu studia, a obhajobou disertační práce, která doloží kompetenci adepta samostatně vědecky pracovat. Státní doktorská zkouška se skládá ze dvou povinných a jednoho povinně volitelného tematického okruhu: A. Povinné tematické okruhy: Dlouhověkost, Gerontologie. B. Povinně volitelné okruhy: Péče o seniory, Dokumenty a legislativa, Technologie, Teorie vědy, Management, komunikace, pedagogika, týmová spolupráce. C. Otázky k okruhům týkajícím se metodologie vědy v souvislosti s tématem a metodikou disertační práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK