PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Etické souvislosti zvoleného výzkumného tématu - písemná práce - YDL015
Anglický název: Ethical context of selected research topic - paper
Zajišťuje: Doktorský obor Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/8 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (19.09.2019)
Etické souvislosti zvoleného výzkumného tématu - písemná práce dle pokynů garanta studijního programu
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (19.09.2019)
Povinná literatura:

1. BRYMAN, Alan. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 978-01-992-6446-9

2. DENZIN, Norman K., LINCOLN, Yvonna S. (eds.). Collecting and Interpreting Qualitative Materials. 3rd edition. Los Angeles: Sage, 2007. ISBN 978-14-129-5757-1

3. SCHULMAN, Katharine, GASIOR, Karin, FUCHS, Michael & LEICHSENRING, Kai. The view from within: “Good” care from the perspective of care professionals - lessons from an explorative study. Policy Brief. Vienna: European Centre for Social Welfare, Policy and Research, 2016.

4. McMILLAN, Kathleen & WEYERS, Jonathan. How to Write Dissertations & Project Reports. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-273-72693-7

5. PUNCH, Keith F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7.

6. ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

7. TADD, Win, HILLMAN, Alex, CALNAN, Sian, CALNAN, Michael, BAYER, Anthony & READ, Simon. Dignity in Practice: An exploration of the care of older adults in acute NHS Trusts. NIHR Service Delivery and Organisation programme, Cardiff, 2011.

8. PRŮŠA, Ladislav, HOLUB, Martin, KOTRUSOVÁ, Miriam, JAHODA, Robert, PRUŠVIC, David, MERTL, Jan & MOLEK, Jan. Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Praha: VÚPSV, 2010. ISBN 978-80-7416-048-6

9. TROCHIM, William: Research Methods Knowledge Base. http://www.socialresearchmethods.net/kb/ (accessed 9.3.2016)

10. HUGHES, Jonathan, HUNTER, David, SHEEHAN, Mark, WILKINSON, Steven & WRIGLEY, Anthony. European Textbook on Ethics in Research. Brussels, European Commission, 2010. ISBN 978-92-79-17543-5

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK