PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Podíl na vědecké práci - YDL008
Anglický název: Share of scientific work
Zajišťuje: Doktorský obor Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (20.10.2016)
Doktorand se bude pod vedením školitele v individuálním plánem stanovené době a rozsahu podílet na vědecké činnosti týmu Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče činností relevantní jeho zvolenému tématu disertační práce a blízké oblasti bádání v problematice související s prodlužováním lidského věku. Cílem tohoto předmětu je osvojit si základní dovednosti a znalosti vědecké práce a spolupráce v interprofesionálním týmu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK