PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vypracování či podíl na řešení grantového úkolu - YDL006
Anglický název: Preparation of grant project
Zajišťuje: Doktorský obor Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (20.10.2016)
Podíl na výzkumné práci v rámci řešení grantového úkolu (podíl na jeho přípravě, řešení, dílčích úkolech eventuálně koordinaci pod vedením školitele či jiného pověřeného pracovníka) Student vypracuje návrh vědeckého výzkumného úkolu ve spolupráci se školitelem a/nebo se bude podílet na řešení tohoto úkolu v roli koordinátora, odborného spolupracovníka a podobně. V rámci tohoto předmětu si student osvojí schopnost připravovat a koordinovat vědecké projekty buď národní, nebo mezinárodní spolupráce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK