PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vědecké metody - YDL004
Anglický název: Methods of scientific
Zajišťuje: Doktorský obor Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (20.10.2016)
Cílem je ověřit znalost a osvojení vědecký metod, aby se mohl student začlenit do práce v týmu a byl schopen se aktivně podílet na seminářích, oponenturách a diskusi. Cílem předmětu je dále prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metod vědecké práce, a to jednak na základě prezentace stěžejních výzkumů významných badatelů z oblasti gerontologie od nás i ze zahraničí. V rámci předmětu budou též prezentovány výzkumné záměry studentů, ale také výzkumy učitelů a jiných význačných badatelů, jejichž prezentace a analýza bude sloužit studentům jako podnět ke zlepšení strategie a techniky jejich vlastních metodologických postupů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK