PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorský seminář - YDL003
Anglický název: Doctoral Seminar
Zajišťuje: Doktorský program Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (22.09.2020)
Doktorské semináře slouží pravidelnému setkávání a spolupráci celé skupiny studentů oboru. Slouží k prezentaci aktuálních otázek gerontologie a další problematiky související s dlouhověkostí a k jejich diskusi. Témata mohou vycházet z prací studentů nebo budou průběžně doplňována školiteli, zadávána studentům ke zpracování a referování tak, aby doktorské semináře přinášely aktuální informace o problematice longevity. V rámci doktorského semináře prezentují studenti v přítomnosti svého školitele alespoň jednou během každého akademického roku po celou dobu svého studia výsledky své odborné činnosti a výzkumu. Seminář probíhá interaktivní formou za aktivní účasti všech doktorských studentů oboru s cílem seznámit posluchače s problematikou a tématem, které student zpracovává. Postupně s postupem prací na disertační práci je také diskutována metodika a výsledky. Účastníci semináře poskytují zpětnou vazbu, společně diskutují. Studenti v doktorském semináři tak rozvíjejí schopnost prezentovat vlastní vědeckou práci na veřejném fóru a osvojit si vhodnou formu představení jejích výsledků. Kurz studentům poskytuje kritickou zpětnou vazbu pro jednotlivé kroky jejich doktorského výzkumu a přípravy disertační práce. Východiskem pro udělení zápočtu bude zpracování metodiky disertační práce, která bude předložena dvěma recenzentům (student a pedagog) a její obhájení na semináři. Výsledek: Písemná práce (a prezentace) Zpracování metodiky vlastního výzkumu, které bude předloženo dvěma recenzentům (student a pedagog) a obhájeno na semináři. Od začátku zimního semestru do odvolání bude výuka probíhat distančním způsobem, s využitím Universitou podporované platformy MS Teams. Studenti budou o detailech vždy informováni e-mailem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK