PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Methods of Anthropological Work - YDIA005
Anglický název: Methods of Anthropological Work
Zajišťuje: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/8, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (23.06.2015)
The aim of this course is to help students with the methodology of their doctoral research projects.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (23.06.2015)

Cílem předmětu je prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metod antropologické práce, a to jednak na

základě prezentace stěžejních výzkumů významných badatelů z oblasti sociokulturní a lingvistické

antropologie od nás i ze zahraničí (obeznámení s různými typy etnografií jako svébytných výstupů), jednak

tím, že při těchto prezentacích bude analyzováno napětí mezi kvalitativními interpretačními metodami

kulturní, sociální, lingvistické a historické antropologie a empirickými postupy biologické či behaviorální

antropologie a zároveň bude i rozebírán rozdíl postupů těchto antropologických disciplín oproti filosoficko -

antropologickému způsobu rozumění situovanosti člověka v jeho světě.

V rámci předmětu budou též prezentovány výzkumné záměry studentů, ale také výzkumy učitelů a jiných

význačných badatelů, jejichž prezentace a analýza bude sloužit studentům jako podnět ke zlepšení strategie a

techniky jejich vlastních metodologických postupů.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (20.01.2021)

 

* Povinná literarura
1. SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka, Bratislava: Ikar, 2006.
2. SILVERMAN, D. Doing Qualitative Research A practical handbook, London: Sage Publications, 2005. ISBN 1412901979.
3. VAŠÍČEK, Z. Archeologie, historie, minulost. Praha: Karolinum, 2006. 157 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 9. ISBN 80-246-1161-9.
4. PARSONS, Keith. M.: The science wars : Debating Scientific Knowledge and Technology. Amherst, N.Y. Prometheus Books (2003).
5. SAHLINS, Marshall David. The western illusion of human nature: with reflections on the long history of hierarchy, equality, and the sublimation of anarchy in the west, and comaparative notes on other conceptions of the human condition. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2008. ISBN 9780979405723.
6. GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2011. ISBN 9788087256442.
7. GOWER, B. (1997). Scientific method: An historical and philosophical introduction. Psychology Press.
8. ADAMS, Tony E., et al. Autoethnography. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-997209-8.
9. AMIT, Veret, ed. Constructing the Field. Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World. London and New York: Routledge, 2000. ISBN 0-203-45078-7.
10. AUNGER, Robert. Reflexive Ethnographic Science. Oxford: AltaMira Press, 2004. ISBN 0-7591-0274-0.

* Doporučená literatura

1. BERNARD, R. H. Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative methods, Walnut Creek: AltaMira Press, 2002. ISBN 0759108692.
2. CHADWICK, B. A. - BAHR, H. M. - ALBRECHT, S. L. Social science research methods, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1984.
3. GRAY, Ann. Research practice for cultural studies. Ethnographic methods and lived cultures. London: SAGE Publications, 2003. ISBN 0 7619 5174 1.
4. HAMMERSLEY, M. - ATKINSON, P. Ethnography: principles in practice, London: Routledge, 1996. ISBN 0415086647.
5. RIESSMAN, C. K. Narrative methods for the human science, London: Sage Publications, 2008. ISBN 0761929983.
6. GUPTA, A. - FERGUSON, J. Boundaries and Grounds of a Field Science, Berkeley: University of California Press, 1997. ISBN 0520206800.
7. NODL, M. Mikrohistorie a historická antropologie. Dějiny - teorie - kritika, 1/2004, s. 237 - 252. ISSN 1214-7249.
8. CHAVALKA, Jakub. Přivtělení a morálka: pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho. Vyd. 1. Praha: Togga, c2014. ISBN 9788074760549.
9. MAREK, J. Leporello: Filosofická antropologie a nepřirozenost člověka, Praha: Togga 2015. ISBN 978-80-7476-084-6.
STÖCKELOVÁ, Tereza, ABU GHOSH, Yasar, eds. Etnografie: improvizace v teorii a terénní praxi. Praha: SLON, 2013. ISBN 978-80-7419-148-0.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK