PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Philosophical Anthropology - YDIA004
Anglický název: Philosophical Anthropology
Zajišťuje: Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/8 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (26.03.2018)
Cílem předmětu je prohloubení a ověření kompetencí doktorských studentů v oboru zájmu filosofické antropologie, a to zároveň při zohlednění jejích souvislostí jak s filosofií na jedné straně, tak i ostatních antropologických disciplín na straně druhé. Příprava v předmětu bude spočívat jednak na studiu a analýze významných filosoficko-antropologických koncepcí, jednak bude odborně a kriticky reflektovat zasazení vlastní doktorské práce v kontextu těchto koncepcí.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (26.03.2018)
Povinná literatura

1. VON UEXKÜLL, J. Nauka o významu, In: KLIKOVÁ, A. - KLEISNER, K. Umwelt, koncepce žitého světa Jakoba von Uexküll, Praha: Pavel Mervart, 2006. ISBN 8086818241.

2. GEHLEN, A. Duch ve světě techniky, Praha: Svoboda, 1972.

3. SCHELER, M. Místo člověka v kosmu, Praha: Akademia, 1968.

4. HEIDEGGER, M. Bytí a čas, Praha: OIKÚMENÉ, 1996.

5. ARENDTOVÁ, H. Vita activa, Praha: OIKÚMENÉ, 2007.

Doporučená literatura

1. SCHELER, M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Halle: Elibron, 2007. 620 s. ISBN: 0-543-68719-8 (resp. SCHELER, M. Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values: A new attempt toward the foundation of an ethical personalism, Evanston: Northwestern University Press, 1973. ISBN 0810104156.)

2. HEIDEGGER, M. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Einsamkeit, Frankfurt am Main: Klostermann, 2004 (resp. HEIDEGGER, M. The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude, Solitude, Bloomington: Indiana University Press, 1995. ISBN 0253214297.)

3. HEIDEGGER, M. Básnicky bydlí člověk, Praha: OIKÚMENÉ, 1993. ISBN 8072981676.

4. VON UEXKÜLL, J. - KRISZAT, G. Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, Berlin: Verlag von Julius Springer, 1934.

PLESSNER, H. Die Stufen des Organischen und der Mensch, Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1975. ISBN 3110059851.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK