PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biological Anthropology - YDIA003
Anglický název: Biological Anthropology
Zajišťuje: Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/8 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (26.03.2018)
Cílem je prohloubit a doplnit znalosti doktorských studentů v biologii a etologii člověka s ohledem na jejich individuální vědecké zaměření. Důraz bude kladen především na mezipopulační biologickou variabilitu a její souvislost s kulturními jevy (např. domestikace). Dále pak na problémy etologie člověka a jeho základních adaptací včetně těch, které souvisí s infekčními agens. Probrány budou též historické kontexty zneužití biologické antropologie (např. rasové teorie). Předmět se take zabývá biologickými aspekty lidského chování, přičemž cílem je seznámit studenty s biologickým a biologizujícím myšlením o člověku a jeho silnými i problematickými stránkami ve vztahu k obecně antropologické problematice. Kurz se soustředí na teoretické přístupy pokoušející se vysvětlit vznik sociality, spolupráce a altruismu z hlediska evoluční biologie. To zahrnuje např. inspirace teorií her tak i Triversovými modely konfliktů rodič a potomek a sourozeneckých konfliktů. Možné implikace těchto teoretických přístupů v sociálních vědách budou diskutovány. Problematika bude též probírána ze srovnávací perspektivy s důrazem na sociální aspekty chování lidoopů.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (26.03.2018)
Povinná literatura

1. BENEŠ, J. Člověk. Praha: Mladá fronta, 1994. 342 s. ISBN: 80-204-0460-0.

2. PARK, M. Biological Anthropology, Boston: McGraw-Hill, 2009. 256 s. ISBN: 978-0-07- 811696-4.

3. BOYD, R. - SILK, J. B. How Humans Evolved, New York: W. W. Norton & Co. 2008. 474 s. ISBN: 978-0-393-93271-3.

4. KOTTAK, C. Anthropology. Appreciating Human Diversity. 14th Edition. New York: McGraw-Hill, 2010. 720 s. ISBN: 978-0-07-811699-5.

5. DARWIN, CH. O původu člověka. Praha: Academia, 2006. 357 s. ISBN 80-200-1423-3.

Doporučená literatura

1. KOMÁREK, S. Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací. Praha: Academia, 2008. 307 s. ISBN 978-80-200-1582-2.

2. BURTON, J. W. Culture and the Human Body. An Anthropological Perspective. Illinois: Waveland Press, 2001. 129 s. ISBN: 978-1-57766-180-1.

3. JURMAIN, R. (ed.), Introduction to Physical Anthropology. Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2011. 624 s. ISBN: 978-1-111-29793-0.

4. GIBBONS, A. První lidé: závody v hledání nejstaršího předka. Praha: Academia, 2011. 307 s. ISBN 978-80-200-1978-3.

5. DUNBAR, R. Příběh rodu Homo: nové dějiny evoluce člověka. Praha: Academia, 2009. 222 s. ISBN 978-80-200-1715-4.

6. DE WAAL, F. Dobráci od přírody. Praha: Academia, 2006. 324 s. ISBN 80-200-1421-7.

7. DIAMOND, J. M. Třetí šimpanz: vzestup a pád lidského rodu. Praha: Paseka, 2004. 394 s. ISBN 80-7185-533-2.

8. DAWKINS, R. Sobecký gen, Praha: Mladá Fronta, 1998. ISBN 8020407308.

KOMÁREK, S. Lidská přirozenost. Od Charlese Darwina po Eibl-Eibesfeldta. Praha: Vesmír, 1998, 117 s. ISBN 80-85977-13-3.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (26.03.2018)

Vypracování eseje na individuálně domluvené téma v rámci kurzu.Vypracování eseje na individuálně domluvené téma v rámci kurzu.

Základní odborná literatura

1.      BENEŠ, J. Člověk. Praha: Mladá fronta, 1994. 342 s. ISBN: 80-204-0460-0.

2.      PARK, M. Biological Anthropology, Boston: McGraw-Hill, 2009. 256 s. ISBN: 978-0-07- 811696-4.

3.      BOYD, R. – SILK, J. B. How Humans Evolved, New York: W. W. Norton & Co. 2008. 474 s. ISBN: 978-0-393-93271-3.

4.      KOTTAK,  C.  Anthropology.  Appreciating  Human  Diversity.  14th Edition.  New  York: McGraw-Hill, 2010. 720 s. ISBN: 978-0-07-811699-5.

5.   DARWIN, CH. O původu člověka. Praha: Academia, 2006. 357 s. ISBN 80-200-1423-3.

Doporučenáodbornáliteratura

 

1.       KOMÁREK, S. Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací. Praha: Academia, 2008. 307 s. ISBN 978-80-200-1582-2.

2.       BURTON, J. W. Culture and the Human Body. An Anthropological Perspective. Illinois: Waveland Press, 2001. 129 s. ISBN: 978-1-57766-180-1.

3.       JURMAIN, R. (ed.), Introduction to Physical Anthropology. Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2011. 624 s. ISBN: 978-1-111-29793-0.

4.       GIBBONS, A. První lidé: závody v hledání nejstaršího předka. Praha: Academia, 2011. 307 s. ISBN 978-80-200-1978-3.

5.       DUNBAR, R. Příběh rodu Homo: nové dějiny evoluce člověka. Praha: Academia, 2009. 222 s. ISBN 978-80-200-1715-4.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK