PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Culture and Commonness in the Perspective of History and Sociology - YDHA005
Anglický název: Culture and Commonness in the Perspective of History and Sociology
Zajišťuje: Doktorský program Historická sociologie (24-DHS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/8, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Alena Marková, Ph.D.
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Anotace -
The course will introduce the basic research and theoretical approaches that are used in historical-sociological exploration of culture and everyday life. The emphasis will be placed on the advanced analytical insight into the considered issues and on the historical and comparative perspective. With the active participation of students the course will focus on such topics, which introduces the concept of expressive, communication and performative forms, techniques, practices, routines, procedures, habits, social and cultural manifestation. There will be also discussed the historical examples of commonness study of certain social groups and classes. Particular attention will be paid to the development of sociocultural aspects of consumerism and material culture.
Poslední úprava: Halbichová Lenka, Mgr. (23.06.2015)
Sylabus

ALEXANDER, B. Victor Turner Revisited: Ritual as Social Change. Atlanta: Scholars Press, 1991. ISBN 978-1-55540-601-1.

APPADURAI, A. (ed.). The Social Life of Things. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. ISBN 978-0-521-35726-5.

ATTFIELD, J. Wild Things: The Material Cultures of Everyday Life. Oxford: Berg, 2000. ISBN 978-1-85973-369-1.

de CERTEAU, M. The Practice of Everyday Life. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press,

1984. ISBN 978-0-520-04750-1.

CORRIGAN, P. The Sociology of Consumption: An Introduction. London: Sage, 1997. ISBN 978-0-7619-5011-0.

DANT, T. Material Culture in Social World: Values, Activities, Lifestyles. Buckingham: Open University Press, 1999. ISBN 978-0-335-19821-4.

FEATHERSTONE, M. Consumer Culture and Posmodernism. London: Sage, 1991. ISBN 978-1-4129-1014-9.

FISKE, J. Understanding Popular Culture. London: Unwyn Hyman, 1989. ISBN 978-0-415-07876-4.

GARDINER, M. Critiques of Everyday Life. London: Routledge, 2000. ISBN 978-0-415-11314-4.

LEFEBRE, H. Critique of Everyday Life. London and New York: Verso, 1991. ISBN 978-0-86091-340-5.

MILLER, D. Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell, 1997. ISBN 978-0-631-15605-5.

ROTHENBUHLER, E. W. Ritual Communication. From Everyday Conversation to Mediated Ceremony. London:

Sage, 1998. ISBN 978-0-7619-1587-4.

TILLEY, Ch. - KEANE, W. - KUCHLER S. - FOGDEN, S. (eds.). Handbook of Material Culture. London: Sage,

2006. ISBN 978-1-4129-0039-3.

URRY, J. Consuming Places. London: Routledge, 1995. ISBN 978-0-415-11311-3.

Doporučená literatura
Součástí doporučené literatury jsou základní díla jednotlivých probíraných autorů.

Poslední úprava: FEJFAPET (14.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK