PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kultura a každodennost v historicko-sociologické perspektivě - YDH005
Anglický název: Culture and Commonness in the Perspective of History and Sociology
Zajišťuje: Doktorský program Historická sociologie (24-DHS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/8, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Mgr. Alena Marková, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Alena Marková, Ph.D.
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Anotace -
Studijní předmět seznámí studenty se základními badatelskými a teoretickými přístupy, jež se uplatňují v historickosociologickém zkoumání kultury a každodennosti. Důraz při tom bude položen na pokročilý analytický vhled do zkoumaných problémů a na historicko-komparativní perspektivu. Za aktivní účasti studujících doktorského studia se kurz zaměří na taková témata, jaká představují koncepty expresivních, komunikačních a performativních forem, technik, praxe, rutiny, procedur, habitů, sociální a kulturní manifestace. Budou rovněž probírány historické příklady studia každodennosti určitých sociálních skupin, tříd a vrstev. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji sociokulturních aspektů konsumerismu a materiální kultury.
Poslední úprava: JAJE (21.09.2012)
Sylabus

ALEXANDER, B. Victor Turner Revisited: Ritual as Social Change. Atlanta: Scholars Press, 1991. ISBN 978-1-55540-601-1.

APPADURAI, A. (ed.). The Social Life of Things. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. ISBN 978-0-521-35726-5.

ATTFIELD, J. Wild Things: The Material Cultures of Everyday Life. Oxford: Berg, 2000. ISBN 978-1-85973-369-1.

de CERTEAU, M. The Practice of Everyday Life. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press,

1984. ISBN 978-0-520-04750-1.

CORRIGAN, P. The Sociology of Consumption: An Introduction. London: Sage, 1997. ISBN 978-0-7619-5011-0.

DANT, T. Material Culture in Social World: Values, Activities, Lifestyles. Buckingham: Open University Press, 1999. ISBN 978-0-335-19821-4.

FEATHERSTONE, M. Consumer Culture and Posmodernism. London: Sage, 1991. ISBN 978-1-4129-1014-9.

FISKE, J. Understanding Popular Culture. London: Unwyn Hyman, 1989. ISBN 978-0-415-07876-4.

GARDINER, M. Critiques of Everyday Life. London: Routledge, 2000. ISBN 978-0-415-11314-4.

LEFEBRE, H. Critique of Everyday Life. London and New York: Verso, 1991. ISBN 978-0-86091-340-5.

MILLER, D. Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell, 1997. ISBN 978-0-631-15605-5.

ROTHENBUHLER, E. W. Ritual Communication. From Everyday Conversation to Mediated Ceremony. London:

Sage, 1998. ISBN 978-0-7619-1587-4.

TILLEY, Ch. - KEANE, W. - KUCHLER S. - FOGDEN, S. (eds.). Handbook of Material Culture. London: Sage,

2006. ISBN 978-1-4129-0039-3.

URRY, J. Consuming Places. London: Routledge, 1995. ISBN 978-0-415-11311-3.

Doporučená literatura
Součástí doporučené literatury jsou základní díla jednotlivých probíraných autorů.

Poslední úprava: FEJFAPET (14.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK