PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obhajoba disertační práce - YDF999
Anglický název: Thesis Defence
Zajišťuje: Doktorský obor Německá a francouzská filosofie (24-DNFF)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Dise [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMR11POBQ
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (21.09.2012)
Obhajoba disertační práce. Při obhajobě disertační práce student prokazuje průkaznost a závažnost původních vlastních zjištění, která disertace obsahuje. Doktorand seznámí komisi s tématem a cílem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení, získanými výsledky a doporučeními. Slovním projevem doplněným vizuální prezentaci prokáže schopnost jasně, věcně a stručně formulovat obsah a výsledky své práce, schopnost kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových a komplexních myšlenek. V rozpravě se členy zkušební komise hájí zvolené metodologické postupy, teoretický rámec i závěry disertační práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK