PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
SDZ DFP - YDF998
Anglický název: State Doctoral Examination
Zajišťuje: Doktorský obor Německá a francouzská filosofie (24-DNFF)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (21.09.2012)
Státní doktorská zkouška. Státní doktorská zkouška probíhá komisionelně. Komise vybere dvě ze čtyř studentem předem navržených témat a jejich vypracování kandidát prezentuje. Po prezentaci každého tématu proběhne diskuse s komisí. Kritériem hodnocení je kandidátova schopnost samostatného problematizujícího vypracování tématu, schopnost explikace skrytých předpokladů, obeznámenost s dějinným filosofickým kontextem, srozumitelnost sdělení a správnost argumentace, soudnost v diskusi apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK