PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu - YDEE009
Anglický název: Methods of Quantitative and Qualitative research
Zajišťuje: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: písemná
Rozsah, examinace: 0/20, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (06.06.2021)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumu a s etikou výzkumu. Upozornit na nejčastější chyby, kterých se studenti jako výzkumníci dopouštějí v realizaci výzkumu a při interpretaci a publikování získaných dat. Seznámit studenty s etickými zásadami a praxí výzkumu, včetně podmínky informovaného souhlasu respondentů, anonymizace respondentů, případně i jejich pracovišť, a problematikou povinné mlčenlivosti. Podpořit studenty v realizaci výzkumu a diskutovat a konzultovat průběžné výstupy a aktivity spojené s publikováním získaných dat. Blok I. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, etika. Blok II. Pozorování, rozhovory, analýza stop a výsledků činností, případové studie. Blok III. Dotazníky, inventáře, testy, ankety, experimenty.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (04.05.2021)

Povinná:

  • Novotná, Hedvika, Špaček, Ondřej, Šťovíčková, Magdaléna, (eds.). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019, 495 s. ISBN 978-80-7571-025-3.
  • Pols, Jeannette. . In Towards an empirical ethics in care: relations with technologies in health care. (2015): -.
  • Řiháček, Tomáš, Čermák, Ivo, Hytych, Roman. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 190 s. ISBN 978-80-210-6382-2.
  • Pols, Jeannette. Good relations with technology: Empirical ethics and aesthetics in care. In Nursing Philosophy. (): -.

Doporučená:

  • Rabušic, Ladislav, Soukup, Petr, Mareš, Petr. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 573 s. ISBN 978-80-210-9249-5.
  • Becker, Howard S. Richards, Pamela. Writing for social scientists : how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, 2007, 180 s. ISBN 0-226-04108-5.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (26.04.2021)
Povinná literatura:
  • NOVOTNÁ, H ., ŠPAČEK, O ., ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ, M . Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha, FHS UK, 2020. ISBN 978-80-7571-025-3
- ŘIHÁČEK, T., ČERMÁK, I., HYTYCH, R. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2
POLS, J. 2015. Towards an empirical ethics in care: relations with technologies in health care. Medicine, Health Care and Philosophy, 18(1), 81-90. [details]

Pols, J. 2017. Good relations with technology: Empirical ethics and aesthetics in care. Nursing Philosophy, 18(1), [e12154]. [details]

Doporučená literatura:
RABUŠIC, Ladislav; SOUKUP, Petr; MAREŠ, Petr. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). Masarykova univerzita, 2019. ISBN: 978-80-210-9248-8

BECKER, H. S., & RICHARDS, P. 2007. Writing for social scientists: How to start and finish your thesis, book, or article (2nd ed). University of Chicago Press.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK