PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie - YDEE007
Anglický název: Social Psychology
Zajišťuje: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: písemná
Rozsah, examinace: 0/20, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (06.06.2021)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními tématy sociální psychologie. Upozornit na vybrané výzkumy a experimenty, na kterých sociální psychologie staví, s ohledem na etiku výzkumu a interpretaci dat. Blok I. Historie a postoje. Blok II. Sociální poznávání, konformita a pomáhání Blok III. Varovné experimenty s lidskou agresivitou
Literatura
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (04.05.2021)

Povinná:

  • Výrost, Jozef, Slaměník, Ivan, Sollárová, Eva (eds.). Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace. : , 2019, 759 s. ISBN 978-80-271-2997-3.

Doporučená:

  • Milgram, Stanley. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017, 238 s. ISBN 978-80-262-1238-6.
  • Zimbardo, Philip G.. Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005, 199 s. ISBN 80-86181-80-4.
  • Zimbardo, Philip G.. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014, 504 s. ISBN 978-80-200-2346-9.
  • Robert, B., Cialdini. Zbraně vlivu Manipulativní techniky a jak se jim bránit. : Jan Melvil Publishing, 2012, 1 s. ISBN 978-80-87270-33-2.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (26.04.2021)
Povinná literatura:
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I., SOLLÁROVÁ, E. Sociální psychologie. Teorie, metody, aplikace. Praha, Grada. 2019. ISBN: 978-80-247-5775-9

Doporučená literatura:
MILGRAM, S. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1238-6.

ZIMBARDO, P. G. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 978-80-86181-80-4. S. 37-78.

ZIMBARDO, P. G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2346-9.

CIALDINI, R. B. Zbraně vlivu: Manipulativní techniky a jak se jim bránit. Brno: John Melvil Publishing, 2014. ISBN 9788087270325

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK