PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Populární kultura ve 20. století I. - YDD008
Anglický název: Popular culture in the 20th century I.
Zajišťuje: Doktorský obor Soudobé evropské dějiny (24-DSED)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/26 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (10.04.2015)
Populární kultura a její recepce tvoří významnou část provozu moderních západních společností, jejich význam přitom trvale roste. Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem několika základních oblastí populární kultury (literatury, hudby, filmu ad.) a různými formami jejich vlivu na sociální instituce, jednání a provoz v průběhu 20. století. Nezbytnou součástí bude rovněž seznámení s možnostmi a metodami studia těchto otázek. Prostřednictvím příkladů z českého prostředí budou studenti samostatně analyzovat konkrétní projevy populární kultury a jejich sociokulturní vliv.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (22.03.2018)
Povinná literatura:

ALAN, Josef - PETRUSEK, Miloslav. Sociologie, literatura a politika: literatura jako sociologické sdělení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-034-3.

JANOUŠEK, Pavel - ČORNEJ, Petr (eds.). Dějiny české literatury 1945-1989. 1. vyd. Praha: Academia, 2007-2008. 4 sv. ISBN 978-80-200-1527-3. (vybrané kapitoly).

LULL, James. Media, Communication, Culture: A Global Approach. Cambridge: Polity, 1995. 207 s. ISBN 0-7456-1137-0.

MACURA, Vladimír et al. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). V tomto uspořádání 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 351 s. Šťastné zítřky; sv. 1. ISBN 978-80-200-1669-0.

MAFFESOLI, Michel. The Time of the Tribes. London: Sage, 1996. ISBN 0-8039-8474-X.

Doporučená literatura:

ALAN, Josef a kol. Alternativní kultura. Praha: NLN, 2001. 613 s. ISBN 80-7106-449-1. FEATHERSTONE, Mike. Consumer Culture and Postmodernism [online]. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2007. Theory, Culture & Society [cit. 2014-01-13]. Dostupné z:

JANÁČEK, Pavel. Literární brak: operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. 1. vyd. Brno: Host, 2004. 412 s. Teoretická knihovna; sv. 11. ISBN 80-7294-129-1.

JANEČEK, Petr - BITTNEROVÁ, Dana. Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7036-315-7.

NEŠPOR, Zdeněk R. Děkuji za bolest--: náboženské prvky v české folkové hudbě 60. - 80. let. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 383 s. ISBN 80-7325-101-9.

Jackson, David J., Entertainment & politics: the influence of pop culture on young adult political socialization. 1. vyd. Frankfurt, Lang, 2002.

Petr A. Bílek, Josef Šebek Česká populární kultura: transfery, transponování a další tranzitní procesy, 1. vyd. Praha 2017, ISBN: 9788073087258

GREENBERG, Clement, „Avantgarda a kýč“, in: Labyrint revue, Via Vestra, Praha, 2000

ADORNO, Theodor W. Schéma masové kultury. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009

BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha, 1. vyd. 1979

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK