PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - Historická antropologie - YDA201
Anglický název: Doctoral Seminar - Historical Anthropology
Zajišťuje: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JAJE (20.06.2012)
Kromě diskusí o aktuálních problémech české i zahraniční historické vědy představují hlavní osu kurzu prezentace konkrétních doktorských projektů. U studentů a studentek na počátku doktorského studia se pozornost soustředí především na cíle projektu, konceptuální rámce, výchozí teze a otázky, zvolená metodologie, nosnost pramenů pro zvolený projekt, strukturu disertace, formální rovinu odborného textu atd. U pokročilejších účastníků se v rámci semináře čtou a diskutují již hotové části disertace.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (10.02.2010)

Pro spnění atestace musí studující prezentovat svůj doktroský projekt, další podmínkou jejího udělení je pravidelná docházka (alespoň 2/3 kurzů) a aktivní diskuse na seminářích. 

Sylabus
Poslední úprava: JAJE (20.06.2012)

Seminář je povinný pro prezenční studující doktorských programů (tři nebo čtyři semestry podle typu programu, které je zapotřebí absolvovat v úvodní fázi studia, kdy se formuluje projekt a v závěrečné fázi prezenčního studia, kdy se již budou číst konkrétní kapitoly z disertace). Kurz není povinný pro studující v kombinované formě studia, ale doporučuje se všem, kteří zpracovávají disertační projekty z oblasti historické vědyi.

Harmonogram prezentací doktorandských projektů v LS 2012

28. 2. úvodní hodina

6. 3. prezentace: Daniel Bubeník, Martin Hůrka

13. 3.: Mario Rodriguez Polo

20. 3.: Zuzana Skořepová

27. 3.: Petra Červinková, Jan Vtípil

3.4.: Jiří Hlaváček

10. 4.: Přemysl Vinš

17. 4.: Monika Horáková, Lucie Kovandová

24. 4. Vojta Tomášek

1. 5. státní svátek

8. 5. státní svátek

15. 5. Jan Lepeška

Harmonogram prezentace doktorandských projektů v ZS 2011/2012

11.10. Monika Horáková

18.10. Zuzana Skořepová

25.10. Jiří Hlaváček

1.11. Martin Hůrka

8.11. Daniel Bubeník

15.11. Jan Lepeška

22.11. Přemysl Vinš

29.11.

6.12.

13.12.

20.12.

3.1. 2012

Harmonogram prezentace doktorandských projektů v LS 2011

22. 3. úvod

1. 3. Daniel Bubeník

8.3.

15. 3. Jan Vtípil

22. 3.

29. 3. Jan Lepeška

5. 4. Petra Červinková

12. 4. Zuzana Skořepová

19. 4. Přemysl Vinš

26. 4. Tereza Blažková

3. 5. Jan Seidl

10. 5. Vojtěch Tomášek

17. 5. Magdalena Myslivcová (?)

Zimní semestr 2010/2011

5.10. => úvodní hodina, rozdělení prezentací12.10. děkanské volno19.10.

prezentace doktorského projektu: Přemysl Vinš

26.10.

prezentace doktorského projektu: Jan Vtípil2.11.

prezentace doktorského projektu: Eduard Feureis9.11.

prezentace doktorského projektu, čtení kapitol: Alena Marková16.11.

prezentace doktorského projektu: Zuzana Skořepová23.11.

prezentace doktorského projektu: Petra Červinková30.11.

prezentace doktorského projektu: Jan Lebeška, Václav Kozina7. 12.

prezentace doktorského projektu: Daniel Bubeník14. 12.

prezentace doktorského projektu: Tereza Blažková21.12.

prezentace doktorského projektu: Vojtěch Tomášek4. 1.

závěrečná hodina, prezentace doktorského projektu

Doktorandský seminář - historická antropologie, LS 2010

23.3. úvodní hodina

2.3. prezentace projektu - Blanka Altová

9.3. prezentace projektu - Jana Krčmářová

16.3. prezentace porjektu - Mirek Nedorostek

23.3. prezentace projektu - Karel Koutský

30.3. prezentace projektu - Honza Seidl

6.4. prezentace projektu - Adam Dobeš

13.4. prezentace projektu - Honza Cibulka

20.4. prezentace projektu - Alena Marková

27.4. prezentace projektu - Magdaléna Myslivcová

4.5. prezentace projektu - Václav Kozina

11.5. prezentace projektů studentů a studentek, kteří nebyli na úvodní hodině

18.5. dtto

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK