Historická antropologie - YDA004
Anglický název: Historical Anthropology
Zajišťuje: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2013
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
prof. Miroslav Hroch, DrSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (04.05.2010)
Přednáška prezentuje historickou antropologii jako samostatný obor antropologického bádání a uvádí ji na úrovni potřebné pro postgraduální studenty tohoto a příbuzných oborů.