Rozprava - FJ - YBZB83000
Anglický název: Debating an Academic Topic in a First Foreign Language - FR
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB83000
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Irma Hvorecká, Ph.D.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YBE006, YBJ6002ZI
Je záměnnost pro: YBZB81000
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (08.02.2018)
Rozprava na akademické téma ve francouzštině je povinný atest pro studenty, již mají bázový jazyk FJ. Podrobný popis požadavků a zkoušky najdete v souboru nahraném na stránce předmětu Rozprava AJ. Pro FJ platí stejné požadavky. Jediný rozdíl je v tom, že na atest ve FJ se nevypisují žádné termíny, ale je třeba se na něj individuálně e-mailem přihlást u zkoušejícího dr. Felixe Boreckého a domluvit se na konkrétním termínu. Důrazně doporučujeme plnit tento atest v průběhu druhého semestru, nejlépe v únoru-dubnu. Nechávat si vše na poslední chvíli může znamenat, že atest nestihnete do konce semestru a budou vám za něj chybět kredity.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (08.02.2018)

Podrobný popis požadavků na zkoušku najdete v souborech nahraných u předmětu Rozprava AJ. Pokud není výslovně stanoveno jinak, u FJ proběhne kolokvium přímo v termínu, k němuž jste se přihlásili. Synopsi tudíž nikam neposílejte, ale přineste si ji s sebou na zkoušku.