PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Příprava bakalářské práce - YBZA50000
Anglický název: Bachelor's Thesis Preparation
Zajišťuje: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 20
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZA50000
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Lenka Halbichová
Mgr. Kateřina Jirsová
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YBE014
Je záměnnost pro: YAK47999I
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Horáčková (06.10.2010)
Bakalářskou prací se rozumí samostatný odborný text se všemi formálními náležitostmi o rozsahu cca 50 normostran. Práce předpokládá zvládnutí základů výzkumných metod, schopnost práce s odbornou literaturou, dovednost jasně a srozumitelně formulovat a argumentovat. Obhajoba práce je komisionelní a je hlavní součástí státní bakalářské zkoušky.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: BLACKMAMBA (17.10.2013)

"Příprava bakalářské práce" bude automaticky zapsána studentům oboru SHV, kteří se přihlásí ke Státní závěrečné zkoušce (termíny pro podávání přihlášek k SZZ jsou stanovené harmonogramem aktuálního akademického roku).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK