PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě - YBZA40000
Anglický název: Comparative Comprehensive Exam in Social Sciences
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZA40000
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YBZA31000, YBE012, YBZA32000
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (23.03.2020)
Zkouška patří mezi povinné souborné zkoušky. Cílem zkoušky je ověřit a zhodnotit poznatky, které studenti získali v rámci úvodních a výběrových předmětů vypisovaných a nabízených společenskovědním modulem. Zkouška pokrývá témata z oborů sociologie, psychologie, antropologie a ekonomie. Zkouška má dvě části. Metodologickou část vypracovává student písemně doma, musí ji však být schopen ústně před komisí obhájit. V ústní části zkoušky student před komisí prezentuje na základě nastudované literatury vybraná témata z předložené nabídky. Zkouška ctí zásady liberálního studia: student si sám volí, na kterém z nabízených textů a témat osvědčí svoje získané dovednosti pracovat na poli společenských věd.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (22.12.2019)

Stejně jako souborná zkouška z filosofie a historie je ohodnocena deseti zátěžovými ECTS kredity.

Zkouška je předepsána na 6. semestr studia, je tedy nezbytné ji splnit do konce následujícího úseku studia = do konce 4. ročníku.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (08.10.2014)

Podrobné informace a studijní materiály ke zkoušce SVIP naleznete v systému Moodle. http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=5

Případné nejasnosti lze konzultovat se správcem zkoušky (viz Moodle) nebo s vedoucí Společenskovědního modulu.

Struktura zkoušky:

  • Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemnou část představuje práce z metodologie, kterou píše student "doma", musí ji však být schopen ústně před komisí obhájit. V ústní části zkoušky student před komisí prokazuje osvojení si dvou vybraných témat z předložené nabídky.
  • Na písemnou i ústní část zkoušky se přihlašujete zvlášť. Na ústní část zkoušky se můžete přihlásit až po úspěšném absolvování písemné části. Doporučujeme absolvovat ústní část v následujícím termínu po absolvování písemné části, tedy po 14 dnech, ale je možné ústní část složit i s delším časovým odstupem. Obě části nejsou časově svázány.
  • Na obě části zkoušky se přihlašujete v systému SIS, samotnou zkoušku však vykonáváte pouze prostřednictvím systému Moodle, v němž jsou zavedeny veškeré odevzdávárny nutné ke zkoušce a najdete zde také potřebné studijní materiály. Je tedy nutné se do "kursu" SVIP v systému moodle zapsat! (Samotný zápis v systému moodle vás k ničemu nezavazuje, závazné je pouze přihlášení k termínu v systému SIS. SVIP naleznete v moodle mezi soubornými zkouškami)

 

Povinná literatura:

  • Murphy, Robert F. (2001): Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství.
  • Kassin, Saul (2007): Psychologie. Brno: CPress.
  • Holman, Robert (1999): Ekonomie. Praha: C.H.Beck

Uvedené tituly představují pouze orientační směřování zkoušky. Aktuální seznam povinné a doporučené literatury k jednotlivým tématům naleznete v systému Moodle.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (23.03.2020)

AKTUÁLNÍ INFORMACE: pod dobu zrušení kontaktní výuky budeme zkoušet prostřednictvím webkonferenčního softwaru. Informace obdržíte ve vztahu k termínu, na který jste se zapsali. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK