PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Ověření jazykové kompetence - YBZA10000
Anglický název: Language Competence Examination
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková
Mgr. Veronika Teryngerová
Mgr. Lily Císařovská
Je neslučitelnost pro: YBE018, YBE010, YBE019
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (20.11.2020)
Ověření jazykové kompetence (tzv. OJAK) je souborná zkouška Komunikativního modulu, jejíž splnění spadá do 3. semestru bakalářského studijního programu. Zkouška má komplexně prověřit aktivní a pasivní jazykové kompetence studentů i schopnost pracovat ve zvoleném jazyce na úrovni předpokládané u absolventů evropských univerzit. Zkouška se skládá a) z bakalářského překladu odborného textu, který student přeložil ze svého bázového jazyka do češtiny. Překlad pak bude obhajovat před komisí ve formě kolokvia, a b) ze zkoušky z angličtiny (která zahrnuje gramatické a lexikální testy, práci s textem a rozpravu v angličtině nad odborným anglickým textem). DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Termíny pro odevzdání bakalářského překladu vypisujeme vždy na začátku semestru na celý semestr po zhruba čtrnáctidenních intervalech. Velice doporučujeme, abyste využívali termínů dřívějších a nikoli pouze posledních, protože u posledních dvou termínů nemůžeme zaručit, že obhajoba proběhne tak, abyste se případně ještě stihli přihlásit na opravný termín v témže zkouškovém období.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (30.01.2019)

 

 

Podrobný popis této zkoušky i velmi důležité praktické pokyny najdete v souborech na této stránce. Rozklikněte si je a velmi pečlivě prostudujte, ještě než se začnete na zkoušku připravovat, než se zaregistrujete k termínům a než vůbec začnete překládat. Rádi Vám vysvětlíme všechny nejasnosti, ale nechoďte se prosím ptát na věci, které jsou popsány v uvedených souborech.

Konzultace k překladům Vám rádi poskytnou všichni pedagogové, a zejména však  Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková, Mgr. Lily Císařovská, Ing. Inna Čábelková, Ph.D., doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D., PhDr. Radek Eichl, Ph.D., PhDr. Marek Halbich, Ph.D., Mgr. Milan Hanyš, Ph.D., Mgr. Filip Horáček, Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D., doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D., Mgr. Jakub Marek, Ph.D., Mgr. Marie Novotná, Karel Palek, prom. fil., Mgr. Stanislav Synek, Ph.D., Mgr. Veronika Teryngerová, Mgr. Jiří Tourek, Ph.D., Mgr. Martin Vrabec, PhD, Mgr. Anna Vrbová, PhDr. Jaroslava Vrbová a další. Konzultanty si vybírejte především podle odborného zaměření svého textu (tj. snažte se prosím nechodit např. s genderovou tematikou za historiky nebo lingvisty). Na konzultace choďte pokud možno ve vypsaných konzultačních hodinách a dobře připraveni (tj. víte, na co se chcete zeptat, a máte zpracovaný návrh řešení problému; máte vše dobře označené, abyste v textu dlouho nehledali, máte kopii pro konzultanta apod.).   

 

Doporučená literatura pro přípravu z AJ:

Obecně lze doporučit jakoukoli učebnici a gramatiku angličtiny na úrovni CAE a vyšší, s níž jste zvyklí pracovat. K praktickému opakování postačí některé z četných vydání učebnice: Tryml, S., Gottheinerová, T.: Moderní učebnice angličtiny.  Praha: Svoboda.

 

 


.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK