PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etnografie komemorativních aktivit - YBSC216
Anglický název: The ethnography of commemorative activities
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D.
Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (12.02.2024)
Mimořádně vypsaný předmět se zaměřuje na dokumentaci komemorativních aktivit v rámci Měsíce pro fakultu. Dokumentace probíhá prostřednictvím zúčastněného i nezúčastněného pozorování. Výstupem z kurzu jsou odevzdané terénní poznámky a účast na pravidelných setkáních, určených k reflexi dokumentace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK