PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klimatické krize - YBSC184
Anglický název: Introduction to the Climate Crisis
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (09.03.2022)
Člověkem působená klimatická změna představuje nejzávažnější problém současného světa. Její postup již došel takového stádia, že se začalo ve veřejném prostoru hovořit o klimatické krizi – a to hned na několika rovinách: krizi směřování planety, krizi klimatické vědy a politiky, krizi prosazování spravedlivých opatření či krizi subjektivity známé jako environmentální žal. Cílem kurzu je popularizační formou, ukotvenou především v sociálních vědách, tyto jednotlivé roviny rozplétat a uvést tak studující do problematiky klimatické krize. Kurz je určen pro první a druhé ročníky bakalářského studia. Link na moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13527
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (18.02.2022)

Povinná:

 • Arnošt Novák. The making Environmental and Climate Justice Movement in Czech Republic. In E.Kovacsz (ed.). Politics and Environment in Eastern Europe . Londýn: Open Publish Books, 2021, s. 53-73. ISBN 9781800641327..
 • Pavel Pospěch. Klimatická změna, Pravda o Covidu, Sociologie. In Pavel Pospěch. Neznámá společnost - Pohledy na současné Česko . Brno: Host, 2021, s. 95-178. ISBN 978-80-275-0826-6..
 • Vojtěch Pecka, David Wallace-Wells. Předmluva, Kaskády. In David Wallace-Wells. Neobyvatelná Země. Život po oteplení . Brno: Host, 2020, s. 11-67. ISBN 978-80-275-0254-7..
 • Fakta o klimatu [online]. Dostupné z: http://www.faktaoklimatu.cz

Doporučená:

 • Pavel Barša. Připoutejte se, přistáváme. Pavel Barša nad knihou sociologa Latoura. In Salon Práva. (2020): -.
 • Bendell, Jem. Hluboká adaptace. Mapa pro navigaci v rozbouřených vodách klimatické tragédie. In A2larm. (2021): -.
 • Hoffman, A. J. . Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně. Brno: FSS MUNI, 2017, s. ISBN 978-80-210-8711-8.
 • Marta Kolářová. V souladu s přírodou. Politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost.. Praha: Slon, 2021, s. ISBN 978-80-246-4993-1.
 • Bruno Latour. Zpátky na Zem: jak se vyznat v politice nového klimatického režimu. Praha: Neklid, 2020, s. ISBN 978-80-907562-4-.
 • Arnošt Novák. Úvod, Radikální ekologie jako výkladový rámec, P5ímé akce jako repertoár jednání v environmentálním . In Arnošt Novák. Tmavozelený svět . Praha: Slon, 2017, s. 11-67. ISBN 978-80-7419-254-..
 • Pokorný, Petr, Storch, David, (eds.). Antropocén. Praha: Academia, 2020, 651 s. ISBN 978-80-200-3129-7.
 • Rich, Nathaniel. Jak ztratit Zemi : dějiny včerejška. Brno: Host, 2020, 199 s. ISBN 978-80-275-0303-2.
 • Vojtěch Pecka, Katarina Hládeková (eds.). Neúplný atlas regenerace.. Praha, Brno: FAVU & Utopia Libri, 2022, s. ISBN .

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (03.02.2023)

1. Co znamená klimatická krize? (13.2.)

2. Film: David Attenborough: Život na naší planetě (2020) (20.2.)

3. Klimatická změna v přírodovědných souvislostech (27.2.)

Host: Alexander Ač

4. Antropocén a hledání počátků antropogenní klimatické změny (6.3.)

5.  Výzkum klimatické krize v Čechách: Sucho, Morava a klima krize (13.3.)

 

6. Klimatický rasismus & migrace (20.3.)

7. Klimatická politika (27.3.)

 

8. Klimatické hnutí (3.4.)

 

9. Velikonoční pondělí - hodina odpadá (10.4.)

10. Politika popírání klimatu (17.4.)

11. Environmentální žal (24.4.)

Host: Zdena Voštová

 

12. Státní svátek - hodina odpadá (1.5.)

 

13. Státní svátek - hodina odpadá (8.5.)

14. Vize & scénáře budoucnosti (15.5.)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (17.02.2022)

Závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK