Kulturní ekologie – environmentální antropologie I. - YBSC181
Anglický název: Cultural Ecology I
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do sociokulturní antropologie (prezenční nebo kombinovaná forma)}
Neslučitelnost : YMSKE017
Je prerekvizitou pro: YBSC206
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (26.05.2021)
Zájem o environmentální antropologii (EA) v současnosti enormně vzrostl díky ekologické krizi v čase tzv. antropocénu. Řada aktuálních debat, jež hýbou odborným i veřejným světem, má své předchůdce v téměř stoleté historii oboru, na které se ale často zapomíná. Kurz představí klíčové školy, koncepty, debaty a příklady z minulosti environmentální antropologie. Pozornost je věnována zejména kulturní ekologii a ekosystémovému přístupu tzv. ekologické antropologie.