PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výzkumný workshop: neformální dobrovolnictví v době války na Ukrajině - YBSC174
Anglický název: Research Workshop: Informal Volunteering in Times of Russo-Ukrainian War
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 6 (6)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Korekvizity : {Úvod do sociologie (prezenční i kombinovaná forma)}
Neslučitelnost : YMN221
Prerekvizity : YBSA004
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (08.01.2021)
Během jara a následně podzimu 2020 začala vznikat řada neformálních a svépomocných skupin občanů, kteří reagovali na krizi způsobenou pandemií covid-19. Cílem našeho výzkumu bude zmapovat podobu a roli neformálního dobrovolnictví a svépomocných skupin v tomto krizovém období na komunitní úrovni s využitím mnohonásobné případové studie. Výzkumný workshop umožňuje studujícím podílet se na realizaci empirického sociologického výzkumu. V rámci úvodních blokových setkání budou mít studující možnost participovat na přípravě výzkumného projektu (specifikace tématu, teoretických východisek, volbě metodologie, atd.) a následně klíčovou část kurzu bude tvořit vlastní realizace výzkumu, tzn. sběr dat. Výstupem kurzu bude uspořádání studentské minikonference, kde budou reflektovány zkušenosti z výzkumu a prezentována první zjištění. Podmínkou pro účast na workshopu je absolvování kurzu věnovaného metodám výzkumu ve společenských vědách, radost z týmové práce a zájem vyzkoušet si samostatnou výzkumnou práci v terénu pod vedením zkušených výzkumníků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK