PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociologická reflexe společnosti (kombinovaná forma) - YBSC164K
Anglický název: Sociological Reflextion on Society
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ludmila Maria Wladyniak, M.A.
Vyučující: Ludmila Maria Wladyniak, M.A.
Neslučitelnost : YBSC164
Prerekvizity : YBFA004
Je neslučitelnost pro: YBSC164
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (12.06.2019)
Kurz je úvodem do sociologického vnímaní a poznávaní sociální reality. Cílem kurzu je seznámit studenty se základy sociologického pozorování skutečnosti a možnosti jeho využití pro další vědecké a výzkumné poznání v rámci sociálních věd. Kurz obsahuje praktické workshopy a terénní pozorování s využitím vizuální metod, a také četbu odborných textů věnovaných problému.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK