PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Organizovaná občanská společnost: úvod do studia - YBSC162
Anglický název: Organised Civil Society: Introduction to the Study
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Neslučitelnost : YBAKS25ZI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Předmět je uvedením do problematiky občanské společnosti. Formou jednotlivých uzavřených přednášek nabízí seznámení s hlavními tématy magisterského oboru Studia občanského sektoru. v rámci přednášek se představí jak učitelé SOS, tak hosté. Podmínkou získání zápočtu je odevzdání přípravy na závěrečnou diskusi (viz. sylabus) a úspěšné absolvování testu. Test bude z literatury k jednotlivým tématům a bude se skládat ze 4 otevřených otázek.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Organizovaná občanská společnost: úvod do studia

 

Koordinátorka kurzu: Mgr. M.Šťovíčková, 9653@mail.fhs.cuni.cz

Literatura ke kurzu: viz tabulka níže. V SIS bude zveřejněna v elektronické podobě literatura, která není volně dostupná v knihovně. 

 

Sylabus

pozn. Sylabud bude doplňován v průběhu semestru.

Organizovaná občanská společnost: úvod do studia YBA112

Út 14:00 - 15:20          Jinonice, Y6020

 

 

2.10.

2018

Úvod do studia občanské společnosti

Mgr. M.Šťovíčková, SOS FHS UK

SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice [online]. Praha: Portál, 2010 [cit. 2018-10-01]. ISBN 978-80-7367-681-0. Dostupné z: http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?sid=shorturl&isbn=80-7367-681-8

Kap.1,2

9.10.

2018

Teorie vzniku a vývoje občanské společnosti

Mgr.M.Šťovíčková SOS, FHS UK

SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice [online]. Praha: Portál, 2010 [cit. 2018-10-01]. ISBN 978-80-7367-681-0. Dostupné z: http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?sid=shorturl&isbn=80-7367-681-8

Kap.3

16.10.

2018

Občanská společnost v Česku před a po roce 1989

 

Mgr. O. Klípa, Ph.D.,

SOS FHS UK

 MÜLLER, Karel B. Češi a občanská společnost: pojem, problémy, východiska. Praha: Triton, 2002. Filosofická setkávání. ISBN 80-7254-232-X. s.191-223.

23.10.

2018

Filantropie: Co znamená dobrovolnictví a dárcovství a jakou roli hrají v naší společnosti?

 

Mgr. T. Pospíšilová, Ph.D., SOS FHS UK

Meta. (20107). Sedm statečných. Příběhy cizinců dobrovolníků. Praha: Meta, o.p.s. ISBN 978-80-88171-10-2.

Výběr stran: 4-25. (SIS)

30.10.

2018

Dobrovolnictví

J. Tošner, zakladatel HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví

 

-          Dobrovolník a trh práce. Schopnosti a dovednosti vyžadované zaměstnavateli (SIS)

-          Mentoringové dobrovolnické programy HESTIA (SIS)

 

6.11.

2018

Lidská práva: vznik a vývoj, důležité instituce v ochraně LP, typy a generace LP, Všeobecná deklarace LP, hlavní debaty v oblasti LP.

Mgr. S. Muhič,Ph.D.,

SOS FHS UK

Donnelly, Jack. 2003. Universal Human Rights. New York: Cornell University Press, Part I. Toward a Theory of Universal Human Rights, 1. The Concept of Human Rights, p. 7-22. (SIS)

13.11.

2018

Téma přednášky bude upřesněno

Dr. Yuliya Bidenko, he PhD in Political Science and Associate Professor of V.N. Karazin Kharkiv National University (Ukraine), research fellow of Civil Society Studies Department 

 

 

20.11.

2018

 Vzdělávání k občanství

Ondřej Horák, Centrum občanského vzdělávání, FHS UK

 

27.11.

2018

Třetí sektor: občanský sektor nebo sociální ekonomika?

 

Doc. Ing.M. Dohnalová, CSc., SOS FHS UK

SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice [online]. Praha: Portál, 2010 [cit. 2018-10-01]. ISBN 978-80-7367-681-0. Dostupné z: http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?sid=shorturl&isbn=80-7367-681-8

Kap.1, 10

4.12.

2018

Právní rámec občanského sektoru

 

JUDr. L. Deverová, SOS FHS UK

 

11.12.

2018

Multikulturní témata a divadlo utlačovaných jako příklad strategií vedoucích k empowermentu

Mgr. D. Moore, Dr.,

SOS FHS UK

Moree, D. (2010). Organizace občanské společnosti a multikulturní výchova v

České republice. In Skovajsa, M. a kol. Občanský sektor; organizovaná

občanská společnost v České republice. ISBN 978-80-7367-681-0. s. 308 - 327.

 

Moree, D., Vávrová, T. & Felcmanová, A. (2017). Blue or red, why do

categories attract? Urban Review, 49, s.498 - 509 DOI10.1007/s11256-016-0396-3.

18.12.

2018

Vedení lidí v občanském sektoru

Ing. K. Legnerová, M.Sc.,MBA, Ph.D., SOS FHS UK

 

8.1.

2019

Prezentace a diskuse position papers

Mgr. M.Šťovíčková,

SOS FHS UK

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK