PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Neverbální komunikace - YBSC161
Anglický název: Nonverbal Communication
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 5 (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKP28ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Neslučitelnost : YMPC007
Prerekvizity : YBSA002
Je neslučitelnost pro: YMPC007
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (03.10.2023)
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. V přednáškové části kurzu budou představeny významné teoretické koncepty, metody a poznatky ze studia neverbální komunikace v kontextu etologie člověka, sociální psychologie a dalších oborů. Kurz je veden částečně seminární formou. Podmínkou atestace je přítomnost na seminářích, úspěšné absolvování závěrečného testu v termínu poslední přednášky a osobní participace na praktických a výzkumných částech kurzu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (17.10.2023)

Sylabus:

• 3.10. – teorie komunikace

• 10.10. – Funkce komunikace, modality

• 17.10. – stávka

• 24.10 – počátky komunikace

• 31.10. – mimika, gestika

• 7.11. – praktické cvičení

• 14.11. – haptika, posturika, proxemika, kinezika

• 21.11. – význam soc. percepce, naslouchání, responsiveness, immediacy

• 28.11. – praktické cvičení

• 5.12. –  dominanční a afiliativní projevy

• 12.12. – flirt, intimita

• 19.12. – praktické cvičení

• 2.1. – předtermín

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK