PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Neverbální komunikace - YBSC161
Anglický název: Nonverbal Communication
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 5 (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKP28ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Neslučitelnost : YMPC007
Prerekvizity : YBSA002
Je neslučitelnost pro: YMPC007
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (21.12.2021)
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. Kurz je veden částečně seminární formou. Podmínkou atestace je přítomnost na seminářích, úspěšné absolvování závěrečného testu v termínu poslední přednášky a osobní participace na výzkumu dle výběru z nabídky, která bude zveřejněna v průběhu kurzu. Účast na výzkumu: podmínkou je účastnit se výzkumů v celkové délce 3 hodin nebo v celkovém počtu 4 výzkumy. V průběhu kurzu budete dostávat odkazy na výzkumy, kterých se můžete zúčastnit. Mohou být offline i online. Pokud se budete chtít zúčastnit výzkumu mimo mou nabídku, je potřeba nechat si ji schválit.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (05.10.2021)

Link na seminář:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a924a13bede8546849ea0935e5ff93f2e%40thread.tacv2/1601647171100?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c468ee79-085f-467f-9c0d-a6066b8e49ee%22%7d

 

Sylabus:

• 6.10. – Úvodní hodina: Teorie: zákl. pojmy, co je to komunikace, význam soc. percepce (JL)

• 13.10. – Teorie komunikace u živočichů a člověka (JL)

• 20.10. – Počátky komunikace (JL)

• 27.10 – Neverbální signály podporující spolupráci (BŠ)

• 3.11. – Emoce, mimika  (KP)

• 10.11. – Gesta, řeč (JL)

• 24.11. – terapie zaměřené na neverbální komunikaci a vyjadřování emocí I (ER)

• 1.12. – terapie zaměřené na neverbální komunikaci a vyjadřování emocí II (ER)

• 8.12. – Vizuální percepce a multimodalita percepce (LMN)

• 15.12. –  Čichová komunikace (LMN)

• 22.12. – expresivita a flirt v ontogenetické perspektivě (JL)

• 5.1. – předtermín

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK