PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Neverbální komunikace - YBSC161
Anglický název: Nonverbal Communication
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKP28ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Potyszová
Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. Kurz je sestaven z přednášek různých odborníků na jednotlivá témata. Na úvodní hodině se dozvíte více informací ohledně průběhu semináře a jeho atestace.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (11.10.2019)

• 4.10. – Úvodní hodina

• 11.10. – Teorie: zákl. pojmy, co je to komunikace, význam soc. percepce (JL)

• 18.10. – Teorie komunikace u živočichů a člověka (JTF)

• 25.10. – Vizuální percepce a multimodalita percepce (VT)

• 1.11. – Vnitropohlavní výběr (VT)

• 8.11. – Emoce, mimika  (KP)

• 15.11. – Hlas (VT)

• 22.11. – Počátky komunikace (JL)

• 29.11. – Flirt (TZ)

• 6.12. –  Partnerský výběr (KP)

• 13.12. – Gesta, řeč (JL)

• 20.12. – Čichová komunikace (JTF)

• 10.1. – Test (JL)

• 11.1. - Test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK