Základy mezikulturní psychologie - YBSC160
Anglický název: Introduction to Cross-Cultural Psychology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Prerekvizity : YBSA002
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (16.09.2021)
Mezikulturní psychologie se zabývá vědeckým zkoumáním lidského chování a duševních procesů v rámci jednotlivých kultur s cílem identifikovat univerzality, podobnosti a rozdílnosti mezi jednotlivými kulturami. Kurz se bude zabývat tématy mezikulturní psychologie: pojedná zvláště o teoriích kulturních odlišností, kulturních rozdílnostech a univerzalitách v chování, výchově, socializaci a v psychických procesech (kognitivních, motivačních, afektivních). Prostor bude věnován meziskupinovým procesům a konfliktům založených na postojích (stereotypy, předsudky, etnocentrismus, soužití majority s minoritou, multikulturní společnost).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (22.09.2020)

Seminář by měl pomoci studentům nasbírat teoretické i praktické zkušenosti o roli kultury v psychice a chování jedince, facilitovat reflexi vlastního kulturního zázemí s respektem a otevřeností vůči jiným kulturám a navýšit mezikulturní kompetenci studentů při setkávání se s lidmi s jiným kulturním zázemím.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (16.09.2021)

Seminář běžně probíhá interaktivní formou.