PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Budoucnost demokracie - YBSC159
Anglický název: The Future of Democracy
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:100 / neurčen (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Ivan Rynda
Vyučující: Mgr. Tomáš Mašek
PhDr. Ivan Rynda
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mašek (31.01.2022)
Kurz je volným přednáškovým cyklem. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mašek (03.10.2023)

Průběh kurzu: V lichém týdnu přednáška pozvaného hosta, v sudém její seminární analýza se stálými lektory s přihlédnutím k zadané četbě. Formulace klíčových bodů pro závěrečnou shrnující diskusi s přizvaným odborníkem.

Prosíme studující, aby nadále nepsali vyučujícímu žádosti o zapsání do kurzu nad limit. 

Své postřehy budete každý týden ukládat na sdílený disk https://drive.google.com/drive/folders/1NVZRIVhbh8998ZV2B95a0wBIp2nQ7aR3?usp=sharing

Rovněž zde naleznete doplňující informace k průběhu kurzu, podmínky atestace a program. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mašek (26.09.2023)

Tématem letošního semestru bude Francouzská demokracie

Předběžný program: najdete na sdíleném disku

*Širší doporučená literatura:

Arendtová, H. Mezi minulostí a budoucností.
Bauman, Zygmunt. Globalizace (důsledky pro člověka).
Beck, Ulrich. Moc a protiváha moci v globálním věku (Nová ekonomie světové politiky).
Beck, Ulrich. Vynalézání politiky (K teorii reflexivní modernizace).
Beck, Ulrich. Riziková společnost (Na cestě k jiné moderně).
Bělohradský, Václav. Společnost nevolnosti (eseje z pozdější doby).
Carlsson, Ingvar; Ramphal, Shridath (editoři): Naše globální sousedství.
Fukuyama, Francis. Konec dějin a poslední člověk.
Giddens, Anthony. Důsledky modernity.
Hawken, Paul; Lovins, Amory B.; Lovinsová, Lee Hunter. Přírodní kapitalismus (jak se rodí další průmyslová revoluce).
Hejdánek, Ladislav. Lidská svoboda a svoboda slova.
Hertzová, Noreena. Plíživý převrat.
Huntington, Samuel P. Střet civilizací (boj kultur a proměna světového řádu).
Jaspers, Karl. Otázka viny.
Keller, Jan. Politika s ručením omezeným.
Keller, Jan: Šok z ekologie aneb Politické systémy v rozpacích.
Krejčí, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin.
Luhmann, Niklas. Sociální systémy: nárys obecné teorie.
Nováček, Pavel: Křižovatky budoucnosti.
Petrusek, Miloslav. Společnosti pozdní doby.
Potůček, Martin a kol. Veřejná politika.
Rádl, Emanuel. Krize inteligence.
Rawls, John. Teorie spravedlnosti.
Roszak, Theodore. Kde končí pustina? (Politika a transcendence v postindustriální společnosti).
Shapiro, Ian. Morální základy politiky.
Shapiro, Ian. Útěk před realitou v humanitních vědách.
Zakaría, Fareed. Budoucnost svobody: neliberální demokracie v USA i ve světě.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mašek (23.09.2020)

Kurz je plně otevřen studentům magisterských oborů i studentům jiných vysokých škol s plněním studijních povinností podle volné dohody s jejich vedoucími.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK