PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Krize jako příležitost I. - YBSC158
Anglický název: Crisis as a Chance I.
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 100 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ivan Rynda
Vyučující: Mgr. Tomáš Mašek
PhDr. Ivan Rynda
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (01.07.2019)
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – Jako příležitost ke změně.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mašek (26.09.2023)

Průběh kurzu: V lichém týdnu přednáška pozvaného hosta, v sudém její seminární analýza se stálými lektory s přihlédnutím k zadané četbě. Formulace klíčových bodů pro závěrečnou shrnující diskusi s přizvaným odborníkem.

Prosíme studující, aby nadále nepsali vyučujícímu žádosti o zapsání do kurzu nad limit. 

Sdílené úložiště na odevzávání postřehů a informace o kurzu: https://drive.google.com/drive/folders/1ZXRkFKE-Sp7F6kCCHJ_ozh90jbFWAuG-?usp=sharing

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mašek (26.09.2023)

* Sylabus:

aktuální program pro akademický rok 2023/24

případné změny budou aktualizovány

Program kurzu Krize jako příležitost I. zimní semestr 2023/2024

Program kurzu Krize jako příležitost I.

Téma -  Válečná krize

Datum:

Přednášející:

Formát

3.10.

PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.

Konflikt mezi Čínou a Tchaj-wanem

Přednáška

10.10.

 

Seminář

17.10.

Mgr. Matyáš Zrno

Zkušenosti válečného reportéra (Jugoslávie)

Přednáška

24.10.

 

Seminář

31.10.

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Psychologický pohled na válku

Přednáška

7.11.

 

Seminář

14.11.

doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.

Filosofický pohled na válku

Přednáška

21.11.

 

Seminář

28.11.

Mgr. Lenka Víchová

Válka na Ukrajině

Přednáška

5.12.

 

Seminář

12.12.

Ing. Tereza Toufarová

Kybernetická válka

Přednáška

19.12.

 

Seminář

2.1.

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Válečná krize z pohledu geopolitiky

Přednáška

9.1.

Kolokvium

 

 

místnost 0.03, úterý 14:30

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (01.07.2019)

Kurz nepředpokládá žádné speciální vstupní znalosti a je otevřen studentům bakalářského studia i magisterských oborů UK i ostatních pražských VŠ.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK