PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k Úvodu do sociologie - YBSC152
Anglický název: Introduction to Sociology - Seminar
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA21LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Matouš Veselský, Ph.D.
Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Korekvizity : {Úvod do sociologie (prezenční nebo kombinovaná forma)}
Prerekvizity : YBSA002
Anotace -
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (16.09.2021)
Kurz představuje úvod do sociologického poznání a je doplněním kurzu Úvod do sociologie. Jednotlivé semináře odpovídají témátům v rámci přednášek Úvod do sociologie. Kurz je založen na aktivním čtení a diskutování odborných sociologických textů (povinná literatura k přednášce Úvod do sociologie).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (24.09.2020)

• Porozumět tomu, jak sociologie přistupuje ke studiu společnosti

• Osvojit si schopnost aplikovat sociologické pojmy a teorie při přemýšlení o jevech a problémech v současné společnosti

• Rozvinout schopnost porozumět sociologickým textům

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (24.09.2020)

Podmínkou pro splění kurzu (započet) je:

1) četba zadaných textů na každou hodinu semináře

2) aktivní účast na semináři

3) docházka - 70%

Sylabus
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (02.10.2023)
 • Pozvání do sociologie 
 • Povaha a možnosti sociologického poznání 
 • Socializace a (re)socializacni procesy 
 • Sociální identity 
 • Gender a formy rodinneho soužití 
 • Instituce, organizace, skupiny a sociální organizace společnosti 
 • Autorita, moc, legitimita 
 • Sociální nerovnosti 
 • Média, technologie 
 • O životním prostředí a společnosti skrze sociální hnutí 
 • Modernita, společnost, data 
Studijní opory
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (04.10.2023)

Texty pro akademický rok 2023/24 v Moodle I. UK, https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15364

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (24.09.2020)

Pro zápis do kurzu je nutné mít zapsanou korekvizitu Úvod do sociologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK