PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k Úvodu do sociologie - YBSC152
Anglický název: Introduction to Sociology - Seminar
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA21LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ludmila Maria Wladyniak, M.A.
Vyučující: Ludmila Maria Wladyniak, M.A.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do sociologie (YBSB001) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Kurz představuje úvod do sociologického poznání na základě četby knihy Petra L. Bergera a Thomasa Luckmanna „Sociální konstrukce reality”. Předmětem kurzu je osvětlení základního chápání sociologie vědění a zároveň sociologie jako vědní disciplíny. Zaměřuje se na tři bloky: sociální realita každodenního života, společnost jako objektivní realita, společnost jako subjektivní realita. Cílem kurzu je také umístění problému sociální konstrukci reality v dnešní společnosti a diskuze kolem současných společenských problémů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Podmínkou pro splění kurzu je:

1) četba zadaných textů na každou hodinu semináře;

2) odevzdávání příprav před hodinou;

3) aktivní účast na semináři

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK